Elgesio kodekso stebėsena

Darbuotojai prisijungę prie BITĖS Grupės yra apmokomi ir supažindinami su Skaidrumo politika. Pastebėjus korupcinę veiklą, darbuotojai turėtų nedelsiant informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą arba pasinaudoti anonimine pranešimų sistema – SKAIDRUMO LINIJA.

Visi mūsų darbuotojai raginami veikti sąžiningai, atvirai, garbingai visose srityse pagal teisės aktus, reglamentuojančius BITĖS veiklą, įskaitant kovos su korupcija teisės aktus, užtikrinančius BITĖS Grupės gerą reputaciją ir skaidrumą.

Kaip nurodyta BITĖS Grupės 2021 tvarumo ataskaitos 63 psl. pagal GRI 205, 2016 antikorupcijos standartą BITĖS Grupės įmonėse ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo užfiksuotas nei vienas korupcijos atvejis.

Prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) BITĖS Grupė įsipareigoja laikytis 10 Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principų ir teikti kasmetinę ataskaitą (angl. Communication of Progress), kuri apima reguliarią BITĖS elgesio kodekso stebėseną. BITĖS elgesio kodekso stebėsenos rezultatai kasmet įtraukiami į viešai skelbiamą BITĖS Grupės tvarumo ataskaitą.

Detalesnė informacija ir pagrindinės mūsų elgesio vertybės aprašytos BITĖS elgesio kodekse, kuris galioja visiems dirbantiems BITĖJE.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.