Srauto valdymo priemonės

 

UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – BITĖ), siekdama užtikrinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę bei vienodą tinklo resursų paskirstymą tarp galutinių paslaugų gavėjų, yra įsidiegusi standartinius duomenų srautų kokybės valdymo sprendimus bei sistemas, aprašytas 3GPP (TS 23.107 (UMTS), TS 23.207 (LTE, IP), 3GPP TS 23.203) standartuose. Duomenų srautas tinkle yra klasifikuojamas pagal 3GPP TS 23.203 specifikaciją ir perduodamas tinkle taikant tam tikrus kokybės parametrus (QCI, angl. Quality Class Indicator), kuriais nusakomi reikalavimai IP tinklui perduodant tam tikrą duomenų srauto tipą, pvz., VoLTE (balsines paslaugas per LTE), realaus laiko žaidimus (angl. real time gaming), IMS signalizaciją (angl. IP Multimedia Subsystem signaling), vaizdą (angl. video buffered streaming), tokiu būdu užtikrinant, kad paslaugų gavėjus pasiektų kokybiškos paslaugos. Pažymime, jog toks srauto valdymas nedaro jokio skirtingo poveikio vienodoms srauto kategorijoms, todėl Jums teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybė išliks tokia pati, nepriklausomai nuo to, kokiomis turinio teikimo paslaugomis ar programomis naudositės.

BITĖ, teikdama interneto prieigos paslaugas savo klientams ir siekdama užtikrinti stabilų bei nenutrūkstamą valdomo tinklo veikimą, vadovaudamasi Europos Sąjungos reguliavimu, gali taikyti srauto valdymo priemones šiais išimtiniais atvejais:

– įgyvendinant Europos Sąjungos ar nacionalinių institucijų priimtus teisės aktus ar įgaliotų institucijų sprendimus, kuriais yra nustatyti atitinkami įpareigojimai interneto prieigos paslaugų teikėjui. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įpareigoja interneto prieigos paslaugų teikėjus blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose nelegaliai vykdomi lošimai (daugiau https://lpt.lrv.lt/lt/nelegalios-losimu-veiklos-vykdytojai). Teisėsaugos institucijos įpareigoja blokuoti prisijungimą prie interneto svetainių, kuriose platinamas turinys yra susijęs su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir pan.
– siekiant išlaikyti tinklo vientisumą ir saugumą bei apsaugoti teikiamas interneto prieigos paslaugas ir klientų galinius įrenginius nuo virusų, elektroninio pašto šiukšlių (angl. spam), kibernetinių atakų, asmens duomenų vagysčių ir pan. Pavyzdžiui, naudojantis antivirusinėmis programomis ar specializuotais kibernetinių atakų prevencijos įrankiais aptikus kenkėjišką veiklą tinkle, gali būti blokuojamas prisijungimas prie tam tikrų elektroninio pašto dėžučių ar jų prievado (ang. port), taip pat atitinkamų IP adresų.
– siekiant užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ar sušvelninti jau esančios laikinos tinklo perkrovos poveikį. Tokiu atveju, priklausomai nuo grėsmės pobūdžio, vadovaujantis proporcingumo principu, gali būti laikinai sumažinta duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta, pabloginti teikiamų paslaugų kokybės parametrai ar apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis, bet kokiu atveju lygiaverčiams srautams taikant vienodas sąlygas. Pavyzdžiui, keliems vartotojams sunaudojant didžiąją dalį bazinės stoties resursų (celės talpos, transporto prieigos tinklo), jei dėl šių veiksmų yra neigiamai paveikiama daugumos interneto prieigos paslaugų naudotojų gaunama paslaugų kokybė, gali būti laikinai sumažinta duomenų perdavimo sparta, o DDOS atakų ar didelio skaičiaus duomenų sesijų atvejais gali būti laikinai apribota galimybė naudotis interneto prieigos paslaugomis.

Taikant srauto valdymo priemones yra tvarkomi tokie asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas. Šie duomenys naudojami tik siekiant pašalinti iškilusią grėsmę tinklo stabilumui ir saugumui ir ne ilgiau nei tai yra būtina šiems tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju, taikant srauto valdymo priemones yra užtikrinamas klientų privatumas ir asmens duomenų apsauga, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis.
 

PASLAUGŲ KOKYBĖS PARAMETRAI


Duomenų kiekio apribojimai

BITĖS klientai, naudodamiesi interneto prieigos paslauga, gali pasirinkti riboto arba neriboto duomenų kiekio mokėjimo planus ar paketus.

Pasirinkus ribotą duomenų kiekį suteikiančius planus ar duomenų paketus ir viršijus suteikiamą duomenų kiekį, papildomai išnaudoti duomenys yra apmokestinami pagal klientui taikomo mokėjimo plano tarifus. Konkretūs su kiekvienu mokėjimo planu ar duomenų paketu suteikiami duomenų kiekiai yra nurodomi kiekvieno plano ar paslaugos aprašyme individualiai.

Pasirinkus neribotą duomenų kiekį suteikiančius mokėjimo planus, gali būti taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės, kuriose yra numatytas laikinas duomenų perdavimo spartos apribojimas, jei kliento duomenų vartojimas atitinka jose nurodytas nesąžiningumo sąlygas. Apribojus greitį, paprastai klientas ir toliau galės – tik šiek tiek lėčiau – naršyti interneto svetainėse, bendrauti socialiniuose tinkluose ar siųsti el. laiškus. Taip pat žiūrėti 360p kokybės vaizdo įrašus. Greičio ribojimo metu nebus įmanoma sparčiai siųstis didelių failų ar žiūrėti HD kokybės vaizdo įrašų. Konkrečios sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės bei greičio ribojimo poveikis yra aprašytas prie kiekvieno mokėjimo plano atskirai.

Atkreipiame dėmesį, jog pasirinkus paslaugą „Išlaidų kontrolė“ ir pasiekus Jūsų nurodytą sumą, interneto prieigos paslauga yra nebeteikiama, įskaitant ir neapmokestinamų duomenų srautą.

Toliau lentelėje pateikiame keletą pavyzdžių apie duomenų sunaudojimą naudojantis atitinkamomis paslaugomis:

 
Paslauga(apytikslė reikalinga atsisiuntimo sparta)5G4G3G2GApytikslis naudojimosi laikas su 1 GB1 HH:MM:SS
Vaizdo įrašų peržiūra HD (~5 Mbps)😊😊😐😩0:27:18
Vaizdo įrašų peržiūra SD (~2 Mbps)😊😊😊😩1:08:16
Vaizdo įrašų peržiūra UHD (~20 Mbps)😊😊😩😩0:06:50
Balso telefonija internetu (angl. VoIP) (~0,1 Mbps)😊😊😊😐22:45:20
Muzikos klausymasis (~0,32 Mpbs)😊😊😊😩7:06:40

1Apskaičiuota remiantis apytikslėmis spartomis, nurodytomis prie kiekvienos paslaugos stulpelyje kairėje.

2Duomenų kiekis yra skaičiuojamas tol, kol tam tikros svetainės turinys yra siunčiamas į naršyklę, ir nebeskaičiuojamas, kai atvertame lange skaitomas parsiųstas turinys.


Užlaikymas, užlaikymo deviacija ir paketų praradimas


Tokie paslaugų kokybės parametrai kaip užlaikymas (angl. delay), užlaikymo deviacija (angl. jitter) bei paketų praradimas (angl. packet loss), nusakantys interneto prieigos paslaugų kokybę, judriojo ryšio tinkle nėra tiesiogiai kontroliuojami interneto prieigos paslaugų teikėjo. Šių kokybės parametrų vertės gali skirtis, priklausomai nuo joms įtaką darančių veiksnių, pvz., užlaikymas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip toli yra serveris, į kurį siunčiama užklausa. Minėtų parametrų pokyčiai, atsirandantys dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių, darančių įtaką sklandžiam tinklo darbui, gali paveikti kliento naudojimosi interneto paslaugomis patirtį. Pavyzdžiui, tinklas gali lėčiau reaguoti į siunčiamas užklausas, tinklalapių atvaizdavimas vėluoti, nutrūkti vaizdo transliacija ar failo siuntimas ir pan. Į bet kokius tinklo veikimo sutrikimus stengiamės nedelsiant reaguoti ir juos pašalinti.

Duomenų sparta


BITĖS tinkle yra galimos lentelėje nurodytos duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo spartos:

 Numatoma didžiausia parsisiuntimo (angl. download) spartaReali vidutinė parsisiuntimo (angl. download) spartaNumatoma didžiausia išsiuntimo (angl. upload) spartaReali vidutinė išsiuntimo (angl. upload) sparta
GPRS48 Kbps16 Kbps32 Kbps12 Kbps
EDGE238 Kbps80 Kbps118 Kbps40 Kbps
UMTS (R99)384 Kbps128 Kbps128 Kbps50 Kbps
HSPA+21 Mbps7 Mbps5,76 Mbps2 Mbps
DC-HSPA42 Mbps14 Mbps5,76 Mbps2 Mbps
LTE (10 MHz) / LTE (20 MHz)75/150 Mbps22/50 Mbps22/50 Mbps12/20 Mbps
LTE-Advanced300 Mbps100 Mbps50 Mbps20 Mbps
5G1 Gbps300 Mbps120 Mbps40 Mbps

Jūsų vietovėje palaikomą ryšio technologiją galite pasitikrinti ryšio žemėlapyje.

Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo daugelio veiksnių:

– atstumo iki bazinės stoties,
– geografinių ir urbanistinių vietos ypatumų (pvz., kalvotumo, užstatymo intensyvumo, aplink esančių pastatų aukščio ir techninių charakteristikų bei kt.),
– pastato, kuriame naudojamasi interneto prieigos paslaugomis, sienų storio, aukštų skaičiaus, naudotų statybinių medžiagų,
– patalpų pobūdžio (pvz., rūsiuose ir kitose patalpose, esančiose žemiau žemės lygio, signalas gali būti prastesnis),
– oro sąlygų,
– vartotojų naudojamų įrenginių (pvz., tam, kad būtų galimybė naudotis LTE bei LTE-Advanced ar 5G internetu, Jums reikalinga naujos kartos SIM kortelė ir įrenginys su LTE / LTE-Advanced / 5G funkcija),
– konkrečios bazinės stoties apkrovimo tuo metu (pvz., vietose, kuriose yra didelė žmonių, besinaudojančių interneto prieigos paslauga, koncentracija, įskaitant ekstremalių situacijų vietas ar švenčių laikotarpius ir pan.);
– serverio, prie kurio jungiamasi informacijai gauti, apkrovimo, taip pat techninių parametrų.

Numatoma didžiausia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta gali būti pasiekiama, kai vartotojas yra lauke, netoli bazinės stoties, atviroje vietoje, t. y. tokioje, kur bazinės stoties neužstoja joks pastatas, kalva ar kiti objektai, nėra audros, pūgos ar kitokių blogų oro sąlygų, naudojama galinė įranga palaiko atitinkamą technologiją (pvz., LTE-Advanced), prie tos pačios bazinės stoties prisijungusių vartotojų yra nedaug, serveris, į kurį kreipiamasi, taip pat mažai apkrautas ir pan.

Tuo atveju, jei dėl didelio tinklo apkrovimo ar kitų veiksnių įvyksta reikšmingi nukrypimai nuo numatomos didžiausios spartos, Jūsų naudojimasis interneto ryšio paslaugomis gali sulėtėti. Pavyzdžiui, didelės apimties duomenys gali būti siunčiami žymiai ilgiau, gali strigti srautinis vaizdo siuntimas, taip pat sutrikti naudojimasis interaktyviomis paslaugomis (pvz., interneto ryšio reikalaujančiais vaizdo žaidimais). Tačiau naršymas, tinklalapių peržiūra, naudojimasis elektroniniu paštu dažniausiai išliks sklandus interneto ryšiui sumažėjus net ir iki nedidelės spartos.
 

Galima mažiausia duomenų parsisiuntimo ir išsiuntimo sparta – 256 Kbps.

TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS


Tuo atveju, jei pastebėsite nuolatinį ar reguliariai pasikartojantį skirtumą tarp faktinio interneto prieigos paslaugos veikimo ir sutartyje bei interneto svetainėje nurodyto veikimo, atlyginsime Jūsų tiesioginius nuostolius, t. y. patirtas išlaidas, kai dėl mūsų kaltės negalėjote tinkamai naudotis interneto prieigos paslaugomis Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose nurodyta tvarka.

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: