BITĖS Grupės tvarumo ataskaita 2019-2020


Generalinis direktorius | BITĖ
Nikita Sergienko – „BITĖS“ įmonių grupės generalinis direktorius

Pirmojoje „BITĖS“ grupės tvarumo ataskaitoje pristatome, ką pasiekėme 2019-2020 metais aplinkosaugos (angl. environment), socialinėje (angl. social) ir valdymo (angl. governance) srityse.

Būdami lyderiaujanti telekomunikacijų ir žiniasklaidos įmonių grupė Baltijos šalyse, tuo pačiu reikšmingai prisidedame prie šalių ekonomikos vystymosi, skaitmenizacijos procesų, inovacijų diegimo. Siekiame, kad mūsų sprendimai turėtų teigiamą įtaką mūsų partneriams, klientams, bendruomenėms ir visuomenei.

Greenhouse Elgesio kodeksas Tiekėjų elgesio kodeksas

Siekiame toliau tobulėti, todėl jau atliekame šiuos reikšmingus žingsnius:

  • „BITĖS“ grupė jungiasi prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Business Ambition for 1.5°C“. Prie šios iniciatyvos, skirtos sumažinti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1.5°C, jau prisijungė virš 1000 lyderiaujančių verslų visame pasaulyje.
  • Siekiame sumažinti tiekimo grandinėje sukuriamų šiltnamio efektą skatinančių dujų (ŠESD) emisiją tiek organizacijos veikloje, tiek visose tiekimo grandinės dalyse.
  • Mūsų prisijungimas prie „Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos“ (angl. Science Based Targets initiative – SBTi) taip pat paskatins tvarias praktikas taikyti ir mūsų partnerius bei tiekėjus.
  • Atnaujinome Darbuotojų elgesio kodeksą, apibrėžiantį atsakingo verslo principus, kuriais vadovaujasi kiekvienas iš mūsų savo kasdieninėje veikloje.
  • Parengėme Tiekėjų elgesio kodeksą, kuriame pateikiami principai, kuriais vadovaujantis Grupės vertybės ir standartai realiai pritaikomi praktikoje.
  • „BITĖS“ grupė prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact), kuris palaiko 10 principų, apibrėžiančių žmogaus teises, taip pat darbo jėgos, aplinkosaugos ir antikorupcijos sritis.

 

Tvarumas

Darbuotojai prisijungę prie BITĖS Grupės yra apmokomi ir supažindinami su Skaidrumo politika. Pastebėjus korupcinę veiklą, darbuotojai turėtų nedelsiant informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą arba pasinaudoti anonimine pranešimų sistema – SKAIDRUMO LINIJA.

Visi mūsų darbuotojai raginami veikti sąžiningai, atvirai, garbingai visose srityse pagal teisės aktus, reglamentuojančius BITĖS veiklą, įskaitant kovos su korupcija teisės aktus, užtikrinančius BITĖS Grupės gerą reputaciją ir skaidrumą.

Kaip nurodyta BITĖS Grupės 2019-2020 tvarumo ataskaitos 49 psl. pagal GRI 205, 2016 antikorupcijos standartą BITĖS Grupės įmonėse ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo užfiksuotas nei vienas korupcijos atvejis.

Prisijungusi prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) BITĖS Grupė įsipareigoja laikytis 10 Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principų ir teikti kasmetinę ataskaitą (angl. Communication of Progress), kuri apima reguliarią BITĖS elgesio kodekso stebėseną. BITĖS elgesio kodekso stebėsenos rezultatai kasmet įtraukiami į viešai skelbiamą BITĖS Grupės tvarumo ataskaitą.

Detalesnė informacija ir pagrindinės mūsų elgesio vertybės aprašytos BITĖS elgesio kodekse, kuris galioja visiems dirbantiems BITĖJE.

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: