Keliaujant ES / EEE šalyse taikomi apribojimai

Nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinis ryšys. Mokėjimo plano suteikiamas mobiliojo ryšio paslaugas galėsite naudoti keliaujant ES / EEE šalyse plane aprašytomis sąlygomis bei tarifais, jei nuolat gyvenate Lietuvoje / vykdote komercinę veiklą arba turite pastovių ryšių su Lietuva, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi paslaugomis, nesusijusiam su periodiniu keliavimu, galime Jūsų prašyti pateikti įrodymus, jog gyvenate / vykdote komercinę veiklą ar turite pastovių ryšių su Lietuva. Jums nepateikus tinkamo įrodymo, naudojimasis mobiliojo ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE šalyse bus apmokestintas didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams.
 

Duomenų kiekio limitas. Negalioja su planais privatiems „Lengviau“ ir "5G lengviau", kurie suteikia fiksuotą kiekį duomenų naršymui ES. Limitas taikomas kitiems planams tais atvejais, kai už mokėjimo plano ar papildomo duomenų paketo mėnesio mokestį suteikiamas neribotas duomenų kiekis arba suteikiamo duomenų kiekio vieno GB kaina yra mažesnė už didžiausią leistiną didmeninę duomenų perdavimo ES / EEE šalyse kainą privatiems klientams ar verslo klientams. Limitas apskaičiuojamas mokėjimo plano ar papildomo duomenų paketo mėnesio mokestį padalinus iš didžiausios leistinos didmeninės kainos už vieną GB  (privatiems – 1,88 Eur, verslui 1,55 Eur) ir gautą sumą padauginus iš dviejų.
 

Pvz. privatiems klientams:, naudojantis mokėjimo planu, kuris suteikia neribotą kiekį minučių ir trumpųjų žinučių bei 50 GB už 31,27 Eur/mėn. su PVM mokestį, keliaujant ES / EEE šalyse taikant RRT patvirtintą priemoką bus galima išnaudoti 33 GB ((31,27/1,88)x2). Kiekvienas papildomas megabaitas iki tol, kol bus išnaudoti mokėjimo plano suteikiami 50 GB, bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis. Išnaudojus visą mokėjimo plane nurodytą duomenų kiekį, suteikiamas papildomas 1 GB už 3,85 Eur su PVM, kuriam taip pat taikoma duomenų kiekio limito formulė. Pritaikius ją, keliaujant ES / EEE šalyse bus suteikiama 4,1 GB ((3,85/1,88)x2) duomenų, kurie apmokestinami RRT patvirtinta priemoka.  

Pvz. verslo klientams:, naudojantis mokėjimo planu, kuris suteikia neribotą kiekį minučių ir trumpųjų žinučių bei 50 GB už 20,90 Eur/mėn. be PVM mokestį, keliaujant ES / EEE šalyse taikant RRT patvirtintą priemoką bus galima išnaudoti 27 GB ((20,9/1,55)x2). Kiekvienas papildomas megabaitas iki tol, kol bus išnaudoti mokėjimo plano suteikiami 50 GB, bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis. Išnaudojus visą mokėjimo plane nurodytą duomenų kiekį, suteikiamas papildomas 1 GB už 3 Eur/mėn. be PVM, kuriam taip pat taikoma duomenų kiekio limito formulė. Pritaikius ją, keliaujant ES / EEE šalyse visą papildomo duomenų paketo kiekį, t.y. 3,87 GB ((3/1,55)x2), bus galima išnaudoti už RRT patvirtintą priemoką. 


Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis apimtis ir buvimo kitose ES / EEE šalyse trukmė. Tuo atveju, jei per 4 mėnesių laikotarpį, atsižvelgdami į tvarkomus srauto duomenis, pastebėsime, kad:

– minučių, SMS/MMS arba duomenų išnaudojate daugiau ES / EEE šalyse nei Lietuvoje, ir tuo pačiu

– ES / EEE šalyse praleidžiate daugiau laiko nei Lietuvoje,

tolesnis naudojimasis paslaugomis ES / EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis.

– Pvz., jei per 4 mėnesių laikotarpį abonentas išnaudojo 200 min., iš kurių daugiau kaip 100 min. išnaudota kitose ES / EEE šalyse, ir daugiau nei 2 mėnesius praleido būdamas kitose ES / EEE šalyse, toks naudojimasis paslaugomis bus laikomas piktnaudžiavimu ir papildomos minutės, SMS bei megabaitai, išnaudoti keliaujant ES / EEE šalyse, nuo įspėjimo dienos bus apmokestinti tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamomis paslaugų užsienyje kainomis privatiems klientams ar verslo klientams, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis.

Dienos, kai abonentas buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio tinklo Lietuvoje, nepriklausomai nuo prisijungimo trukmės, yra priskiriamos buvimo Lietuvoje laikui. Dienos, kuriomis nebuvo prisijungta prie jokio tinklo (pvz. įrenginys buvo išjungtas), nevertinamos skaičiuojant buvimo Lietuvoje ir kitose ES /EEE šalyse trukmę. Naudojimasis paslaugomis ar buvimas ne ES / EEE šalyse yra prilyginamas naudojimuisi paslaugomis ar buvimui Lietuvoje.

Naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis taip pat gali būti apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams nuo įspėjimo dienos, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeičia, ir tais atvejais, kuomet tas pats asmuo turi ne vieną abonentą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių.
 

Organizuotas perpardavimas. Nustačius, kad SIM kortelės yra organizuotai perparduotos asmenims, negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems kito pastovaus ryšio su Lietuva, galime nedelsiant imtis priemonių, pvz., apriboti naudojimąsi paslaugomis ar apmokestinti ES / EEE šalyse naudojamas paslaugas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis privatiems klientams ar verslo klientams.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.