Kokios jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus jūsų asmens duomenims, kurie yra būtini pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti, jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti BITĘ.

Pažymime, kad pateikdami savo asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už BITĖS ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius, galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.