Žalia šviesa JUODOMS nuolaidoms!

Prekių skaičius ribotas

Iki išpardavimo pabaigos liko:

14

D.

13

Val.

05

Min.

40

Sek.

Galioja ir verslo klientams
Bitė
TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          
TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          TELEFONAI          
KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          
KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          KITA ĮRANGA          
 
Su pokalbių planais
 
Su paslaugų planais
 
Su paslaugų planais
Peržiūrėkite mūsų kalėdinius pasiūlymus | BITĖ

Peržiūrėkite mūsų kalėdinius pasiūlymus

Staigmenų dėžutė be pralaimėjimo!

Atidarykite dėžutę ir gaukite nuolaidą, o užsiregistravę – galimybę laimėti vieną iš trijų „Apple Watch SE (eSIM)“

 1. Žaidimo organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ), įmonės kodas 110688998. 
 2. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki 2022 m. lapkričio 28 d. (imtinai). 
 3. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys ir visišką veiksnumą turintys pilnamečiai fiziniai asmenys. 
 4. Žaidime „Staigmenų dėžutė“ norintys dalyvauti asmenys turi užsisakyti gauti BITĖS naujienlaiškį savo nurodytu elektroniniu paštu.
 5. Vienas elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas tik vieną kartą žaidime.
 6. Nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas unikalus nuolaidos kodas, kurį laimėtojas galės panaudoti www.bite.lt svetainėje įrangai ar aksesuarams įsigyti. Jeigu elektroninis paštas buvo nurodytas neteisingai – sukimą teks pakartoti su teisingu elektroninio pašto adresu.
 7. Žaidimas be pralaimėjimo. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis laimi nuolaidos kodą (5 arba 10 Eur vertės) įrangai ar aksesuarams BITĖJE įsigyti; 
 8. Laimėti nuolaidos kodai galios iki 2022 m. gruodžio 2 d. (imtinai). 
 9. Laimėtą nuolaidos kodą galima panaudoti vieno apsipirkimo metu, kai krepšelio suma yra ne mažesnė negu 100€
 10. Žaidimo pabaigoje, kiekvienas dalyvis taip pat gali laimėti vieną iš 3 (trijų) pagrindinių prizų - Apple Watch SE GPS + Cellular (eSIM) laikrodžių Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band – Regular. Prizinio fondo vertė – 1117 Eur (vienas tūkstantis šimtas septyniolika Eurų).
 11. 1 (vienas) laimėtojas turi galimybę laimėti tik 1 (vieną) Apple Watch SE GPS + Cellular (eSIM) laikrodį.
 12. Pasibaigus Žaidimo laikotarpiui, artimiausių 5 (penkių) darbo dienų bėgyje, BITĖS sudaryta 3 (trijų) asmenų komisija iš visų Žaidimo dalyvių atsitiktiniu būdu išrinks 3 (tris) pagrindinių prizų laimėtojus.
 13. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Žaidimo pagrindinių prizų laimėtojų nustatymo BITĖ:
  1. žaidimo laimėtojus informuos elektroniniu paštu (nurodytu registruojantis Žaidimui);
  2. susitars individualiai su kiekvienu iš laimėtojų apie Žaidimo prizų perdavimą laimėtojui.
 14. Perduodant ir priimant Žaidimo prizus, laimėtojai BITEI turės patvirtinti savo tapatybę, pateikdami (i) asmens tapatybės dokumentą, ir pasirašydami (ii) Žaidimo prizo perdavimo-priėmimo aktą.
 15. Jeigu pagrindinio prizo laimėtojas (-ai) per 3 (tris) savaites nuo Žaidimo laimėtojų informavimo dienos nepateikia BITEI reikiamų dokumentų/informacijos, nurodytos Taisyklių 13 punkte, laimėtojas (-ai) netenka teisės į Žaidimo prizą (-us). Toks (-ie) prizas (-ai) lieka BITEI.
 16. Žaidimo metu laimėti pagrindiniai prizai LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka yra apmokestinami. Gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Žaidimo dalyvių laimėtais prizais, sumoka ir deklaruoja BITĖ.
 17. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitus prizus (prekes) nekeičiami.
 18. BITĖ pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, apie pasikeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje bite.lt.
 19. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.
 20. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtojus, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: registracijos metu pateiktas vardas ir el. pašto adresas, pagrindinių prizų laimėtojų pavardė, asmens kodas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.
 21. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite privatumpo politikoje.
 22. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 23. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai. 
 
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: