HD imtuvai

Pagalba esant blogoms oro sąlygoms

 

Dėl didelio sniego kiekio, Jums gali strigti Home3 televizijos paslaugos. Apsnigta lėkštė neatspindi palydovo signalo į LNB galvutę, todėl televizijos kokybė gali suprastėti arba visai jos nebūti.  Norint, kad televizija veiktų kokybiškai, reikia nuvalyti sniegą nuo palydovinės lėkštės ir LNB galvutės. Tai galite padaryti ir patys, tačiau rekomenduojame būti labai atsargiems, kad nepajudintumėte palydovinės lėkštės ar galvutės. Jei taip nutiks, bus nukreiptas signalas ir net geru oru televizijos nematysite. Reikės meistro pagalbos. 

Krentantis sniegas nuo stogo taip pat gali nulenkti lėkštę ar LNB galvutę, todėl rekomenduojame nuvalyti sniegą, esantį virš palydovinės lėkštės

Jei ekrane matote „Antenos kabelis atjungtas / Nėra signalo“ arba „Prašome tikrinti signalo stiprumą, Jums gali tekti reguliuoti anteną“, Jums reikės atlikti kelis veiksmus. 
 
Esant geroms oro sąlygoms: 
 
• Išjungti imtuvo maitinimo laidą iš elektros tinklo; 
• Palaukti 10-15 sek.; 
• Įjungti imtuvo maitinimo laidą į elektros tinklą. 
Jei nepadėjo: 
• Atsukti antenos kabelį, esantį imtuvo gale (baltas laidas); 
• Išjungti imtuvo maitinimo laidą iš elektros tinklo; 
• Palaukti 10-15 sek.; 
• Įsukti antenos kabelį į imtuvą; 
• Įjungti imtuvo maitinimo laidą į elektros tinklą. 
 
Jei atlikus šiuos veiksmus ekrane vis dar matote tuos pačius užrašus – prašome palaukti bei atlikti veiksmus vėliau. Jei gedimo požymiai nedingsta, Jums gali būti reikalinga meistro pagalba. 
 
Esant blogoms oro sąlygoms: 
 
Prašome kantrybės bei supratingumo, palydovinė televizija yra veikiama oro sąlygų. Siekiant užtikrinti Jūsų bei šeimos saugumą, prašome palaukti arba naudotis internetinėmis paslaugomis – videoteka imtuve, jei prie imtuvo prijungtas internetas, arba Jums priklausančia Go3 paslauga. 
 

Užrašai TV ekrane

Klaida „Jūsų kortelė sugadinta arba įdėta atvirkščiai“

 

Šis užrašas televizoriaus ekrane gali atsirasti dėl kelių skirtingų priežasčių: 
 
Dėl neįstatytos kortelės; 
Dėl blogai įstatytos kortelės; 
Sugedus kortelei; 
Sugedus imtuvui.

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Kortelės patikrinimas 

Patikrinkite ar į imtuvą įstatyta kortelė. Jeigu ji įstatyta, tuomet ištraukite ją ir įstatytikite atgal. 

Signalo atnaujinimas 

Per savitarnos svetainę 
 
Svarbu: Prieš atnaujinant signalą, įjunkite imtuvą. 
 
Nutrūkųsi signalą atnaujinti galite prisijungę prie savitarnos svetainės: www.mano.home3.lt. Prisijungus prie savitarnos svetainės spauskite ant pasirinkimo Produktai. 
 

Poravimo klaida

 
Naujai atsidariusiame lange spauskite ant pasirinkimo Atnaujinkite TV signalą. Atlikę tai palikite imtuvą įjungtą ir signalas Jums bus išsiųstas 10 minučių laikotarpyje. 
 

Poravimo klaida

 
Skambučio metu (automatiškai) 
 
Taip pat signalą galite atnaujinti paskambinę telefonu +370 5 236 3365 ir paspaudę 4.

Imtuvo perkrovimas 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo ir įkišdami jį atgal. Palaukite kol imtuvas užsikraus. 

Imtuvo perkrovimas be kortelės 

Perkraukite imtuvą. Prieš perkraunant imtuvą ištraukite kanalų atkodavimo kortelę ir taip pat ištraukite imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo ir įkiškite jį atgal. Palaukite kol imtuvas užsikraus. Užsikrovus imtuvui įstatykitę kortelę į imtuvą. 

Gamyklinių parametrų atstatymas

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.
 

HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK; 
Dažnis – 11785; 
Poliarizacija – Vertikali; 
Simbolių greitis – 27500; 
FEC – 5/6; 
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pirminis įdiegimas – daugiau nei 1LNB (+1LNB)

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK; 
Dažnis – 11785; 
Poliarizacija – Vertikali; 
Simbolių greitis – 27500; 
FEC – 5/6; 
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai

 

Programinės įrangos atnaujinimas 

Samsung Ultra HD (UHD) / Pace HD+PVR 850 / Pace HD+PVR 855 –programinės įrangos atnaujinti – NEGALIMA. 
 
Arris (Pace 3000) 
 
1.  Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite įjungimo mygtuką, esantį ant imtuvo priekinės dalies (laikykite įspaudę);
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą;
4. Laukite, kol ant imtuvo priekio esantis mygtukas (lemputė) sumirksės 4 kartus geltona spalva (lemputė yra ten, kur laikome paspaudę mygtuką); 
5.Sumirksėjus – atleidžiamemygtuką; 
6. Nieko nespaudžiame, programinė įranga pradės siųstis po 10 sekundžių.
 

HD imtuvai
 

Samsung HD – SMT 5140 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo); 
2. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės; 
Paspaudžiame mygtuką į viršų (rodyklė), esantį ant imtuvo viršutinės dalies;
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su %, kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”.
 

HD imtuvai
 

Visi kiti HD imtuvai (ir PVR – įrašantys) 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite mygtuką į dešinę (rodyklę) esantį ant imtuvo viršutinės dalies, iš priekio (laikykite įspaudę);
 

HD imtuvai

 

3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su % kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”. 

Susisiekite su klientų aptarnavimo linija 

Jeigu aukščiau atlikti veiksmai Jums nepadėjo, susisiekite su mumis dėl kortelės arba imtuvo atnaujinimo galimybės. 
 
Su mumis galite susisiekti šiais būdais: www.home3.lt svetainės apačioje atidarykite pokalbių langelį arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo liniją telefonu +370 5 236 3365. 
 

Klaida „Kortelė tikrinama“

 

Šis užrašas atsiranda imtuvui užstrigus arba sugedus kortelei. 

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Kortelės įstatymas iš naujo 

Ištraukite imtuve esančią kanalų atkodavimo kortelę ir įstatykite ją iš naujo. 

Imtuvo perkrovimas be kortelės 

Perkraukite imtuvą. Prieš perkraunant imtuvą ištraukite kanalų atkodavimo kortelę ir taip pat ištraukite imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo ir įkiškite jį atgal. Palaukite, kol imtuvas užsikraus. Užsikrovus imtuvui įstatykite kortelę į imtuvą.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.
 

HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pirminis įdiegimas 3LNB (3 galvutės) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai

 

Klaida „Prašome palaukti / Palaukite“

 

Šis užrašas atsiranda imtuvui užstrigus arba dėl imtuvo gedimo. 

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Imtuvo perkrovimas 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo ir įkišdami jį atgal. Palaukite kol imtuvas užsikraus. 

Gamyklinių parametrų atstatymas 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.
 

HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spaudžiame OK imtuvo pultelyje. (Ar Užsisakėte DTH tiekimą per palydovinį ryšį?)
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pirminis įdiegimas 3LNB (3 galvutės) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje. (Ar Užsisakėte DTH tiekimą per palydovinį ryšį?)
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai

 

Susisiekite su klientų aptarnavimo linija 

Jeigu aukščiau atlikti veiksmai Jums nepadėjo, susisiekite su mumis dėl imtuvo atnaujinimo galimybės. 
 
Su mumis galite susisiekti šiais būdais: www.home3.lt svetainės apačioje atidarykite pokalbių langelį arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo liniją telefonu +370 5 236 3365.
 

Klaida „Temporary loading problem“

 

Šis užrašas atsiranda imtuvui užstrigus dėl elektros įtampos šuolio.

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Gamyklinių parametrų atstatymas

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.
 

HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spaudžiame OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS(LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OKimtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją1080i ir spauskiteOKmygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pirminis įdiegimas 3LNB (3 galvutės) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


PasirinkiteTAIP ir spauskiteOKimtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipąUNIVERSALUS(LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskiteOK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Susisiekite su klientų aptarnavimo linija 

Jeigu aukščiau atlikti veiksmai Jums nepadėjo, susisiekite su mumis dėl imtuvo atnaujinimo galimybės. 
 
Su mumis galite susisiekti šiais būdais: www.home3.lt svetainės apačioje atidarykite pokalbių langelį arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo liniją telefonu +370 5 236 3365.
 

Klaida „Jūsų antena netiksliai įdiegta, todėl galimi palydovinio signalo trikdžiai“

 

Toks užrašas atsiranda pradėjus nusireguliuoti antenai, netinkamam laido kontaktavimui ar atsiradus galvutės / komutatoriaus gedimui (nustato meistras). 
 
Signalo teste yra matomi CNR – Decibelai. Jie simbolizuoja signalo trikdžius, kai jų skaičius nukrenta žemiau 10dB bent 3 valandomis, atsiranda šis užrašas. 

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Gamyklinių parametrų atstatymas

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.

HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spaudžiame OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pirminis įdiegimas 3LNB (3 galvutės) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai

 

Meistro išsikvietimo galimybė 

Jeigu aukščiau atlikti veiksmai Jums nepadėjo, susisiekite su mumis dėl meistro išsikvietimo galimybės. 
 
Su mumis galite susisiekti šiais būdais: www.home3.lt svetainės apačioje atidarykite pokalbių langelį arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo liniją telefonu +370 5 236 3365. 

Svarbu: Atstačius gamyklinius parametrus gali laikinai rodyti televiziją, tačiau šis užrašas vis atsiras iš naujo, tuomet reikalinga meistro pagalba.
 

Klaida „Šios paslaugos jūs neužsisakėte“ 

 

Šis užrašas televizoriaus ekrane gali atsirasti tada, kada esate įsijungę kanalą, kuris nepriklauso Jūsų planui, taip pat gali atsirasti nutrūkus signalui bei esant paslaugų ribojimams dėl neapmokėtų sąskaitų. 
 
Taip pat identiškus veiskmus rekomenduojame atlikti, kuomet matote šiuos užrašus televizoriaus ekrane: 
„Šiuo metu kanalas netransliuojamas“ / „Šis kanalas neįeina i paslaugos paketą“ / „Koduotas kanalas“

Žemiau yra nurodyti veiksmai, kuriuos Jums rekomenduojame atlikti eilės tvarka (nuo viršutinio iki apatinio): 

Kanalo patikrinimas 

Patikrinkite, ar užsakytas kanalas priklauso Jūsų planui. Rekomenduojame įjungti lietuviškus kanalus, pavyzdžiui TV3 kanalą. 

Įsitikinkite ar sąskaitos yra apmokėtos 

Greičiausias bei patogiausias būdas įsitikinti, ar Jūsų sąskaitos mokėjimas pasiekė mus – tai patikrinti savitarnos svetainėje, sąskaitų skiltyje: 
 
Prisijungę prie savitarnos svetainės, spauskite ant pasirinkimoSąskaitos.
 

Nėra autorizuota


Paspaudus ant pasirinkimo Sąskaitos, išsiskleis sąrašas, kuriame vėl spauskite Sąskaitos
 

Nėra autorizuota

 
Naujai atsivėrusiame lange spauskite ant pasirinkimo sąskaitų sąrašas
 

Nėra autorizuota


Jei stulpelyje Būklė matote apmokėta – tai reiškia, kad Jūsų mokėjimas mus sėkmingai pasiekė. 
 

Nėra autorizuota

 
Jei mokėjimo būklė yra neapmokėta – įsitikinkite, kad pavedimo terminas jau praėjęs. Atliktas įmokas gauname: 
Per paštą / perlo terminalą – 4 d. d. laikotarpyje 
Banke / bankiniu pavedimu – 3 d. d. laikotarpyje 
Savitarnoje – per 30 minučių 
Jei nuo Jūsų mokėjimo, pagal pasirinktą mokėjimo būdą, praėjo daugiau laiko nei numatoma – maloniai prašome atsiųsti mokėjimo kvito kopiją per žemiau esantį gyvojo pokalbio langelį (chat) ar el. paštu info@home3.lt

Imtuvo perkrovimas 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo ir įkišdami jį atgal. Palaukite kol imtuvas užsikraus. 

Atnaujinkite signalą 

Per savitarnos svetainę 
 
Svarbu: 
Prieš atnaujinant signalą, įjunkite imtuvą.

Nutrūkųsi signalą atnaujinti galite prisijungę prie savitarnos svetainės: www.mano.home3.lt. Prisijungus prie savitarnos svetainės spauskite ant pasirinkimo Produktai
 

Poravimo klaida

 
Naujai atsidariusiame lange spauskite ant pasirinkimo Atnaujinkite TV signalą. Atlikę tai palikite imtuvą įjungtą ir signalas Jums bus išsiųstas 10 minučių laikotarpyje. 
 

Poravimo klaida

 
Skambučio metu (automatiškai) 
 

Taip pat signalą galite atnaujinti paskambinę telefonu +370 5 236 3365 ir paspaudę 4.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.

 
HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pirminis įdiegimas 3LNB (3 galvutės) 

 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai

 

Programinės įrangos atnaujinimas 

Samsung Ultra HD (UHD) / Pace HD+PVR 850 / Pace HD+PVR 855programinės įrangos atnaujinti – NEGALIMA. 
 
Arris (Pace 3000) 
 

1.  Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite įjungimo mygtuką, esantį ant imtuvo priekinės dalies (laikykite įspaudę);
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą;
4. Laukite, kol ant imtuvo priekio esantis mygtukas (lemputė) sumirksės 4 kartus geltona spalva (lemputė yra ten, kur laikome paspaudę mygtuką); 
5. Sumirksėjus – atleidžiame mygtuką; 
6. Nieko nespaudžiame, programinė įranga pradės siųstis po 10 sekundžių.
 

HD imtuvai
 

Samsung HD – SMT 5140 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo); 
2. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės; 
Paspaudžiame mygtuką į viršų (rodyklė), esantį ant imtuvo viršutinės dalies;
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su %, kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”.
 

HD imtuvai
 

Visi kiti HD imtuvai (ir PVR – įrašantys) 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite mygtuką į dešinę (rodyklę) esantį ant imtuvo viršutinės dalies, iš priekio (laikykite įspaudę);
 

HD imtuvai

 

3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su % kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”. 

Susisiekite su klientų aptarnavimo linija 

Jeigu aukščiau atlikti veiksmai Jums nepadėjo, susisiekite su mumis dėl kortelės arba imtuvo atnaujinimo galimybės. 
 
Su mumis galite susisiekti šiais būdais: www.home3.lt svetainės apačioje atidarykite pokalbių langelį arba kreipkitės į Klientų aptarnavimo liniją telefonu +370 5 236 3365.
 

Gamyklinių parametrų atstatymas


Atstatant gamyklinius parametrus, dings nemokami laisvieji kanalai bei mėgstamų kanalų sąrašas, jeigu jį buvote susidarę.
 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite mygtuku.

 
HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Gamykliniai parametrai (iš pradžių jų nesimatys, kadangi šis pasirinkimas yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Atsivėrusioje lentelėje pasirinkite TAIP ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Perkraukite imtuvą, ištraukdami imtuvo maitinimo laidą iš elektros lizdo arba paspauskite imtuvo maitinimo mygtuką, kuris yra imtuvo nugarinėje dalyje.

 
HD imtuvai

Kaip atlikti pirminį įdiegimą, žiūrėkite čia: https://pagalba.home3.lt/article/hd-imtuvai-pirminis-idiegimas/ 

Pirminis įdiegimas

Gavus naująjį imtuvą arba dabartiniame imtuve atstačius gamyklinius parametrus, Jums teks atlikti pirminį įdiegimą. 

Pirminis įdiegimas 1LNB (1 galvutė) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – palikite 1 LNB) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


HD imtuvai Pirminis įdiegimas 3 LNB (3 galvutės) 

Pasirinkite šalį LIETUVA ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite TAIP ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Pasirinkite LNB konverterio tipą UNIVERSALUS (LNB Konverterių skaičius – pakeiskite į 4 LNB, taip pat gali tekti keisti palydovų indeksus (esant nestandartiniam galvučių išdėstymui) ir spauskite OK imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai


Transponderio nustatymo lange nustatymai turi atrodyti štai taip: 
Moduliacijos rūšis – DVB S2-8PSK
Dažnis – 11785
Poliarizacija – Vertikali
Simbolių greitis – 27500
FEC – 5/6
Suvedus šiuos duomenis spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Signalo testas. Rekomenduojami signalo parametrai yra: Signalo stiprumas – 60%, Signalo kokybė – 70%. Signalo testo lange (jeigu yra matomi signalo parametrai) spauskite imtuvo pultelyje OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Pasirinkite rezoliuciją 1080i ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Mėgstamų kanalų sąrašas ​​​​​​

Jeigu Jūsų netenkina kanalų numeracija, kanalų išdėstymas arba tam tikri kanalai – galite susidaryti mėgstamų kanalų sąrašą ir įtraukti savo žiūrimus kanalus bei pakeisti jų numeraciją.

Mėstamų kanalų sąrašo sudarymas 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite imtuvo pultelyje OK mygtuku.
 

HD mėgstami
 

Naujame lange išsirinkite Vartotojo nustatymai ir imtuvo pultelyje spauskite OK mygtuką.

HD mėgstami
 

Naujai atsivėrusiame lange pasirinkite Mėgstamų kanalų sąrašas ir paspauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami
 

Išsirinkite kanalus, kuriuos norite pridėti į mėgstamų kanalų sąrašą. Pasirinkus kanalą, imtuvo pultelyje spauskite OK mygtuką ir prie kanalo pasirinkimo atsiras varnelė žaliame fone.
 

HD mėgstami


Paspaudus žalią mygtuką imtuvo pultelyje atsiras lentelė, kuri informuos, kad sąrašas yra pakeistas. Pasirinkite Taip ir imtuvuvo pultelyje spauskite OK mygtuką.
 

HD mėgstami
 

Norint pakeisti kanalų išdėstymą, ant pasirinkto kanalo spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje ir pasirinkite antrąjį kanalą, su kuriuo norite sukeisti vietomis. Tai atlikę spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje ir kanalai bus sukeisti vietomis. Susidėliojus mėgstamų kanalų sąrašą, spauskite mėlynos spalvos mygtuką imtuvo pultelyje, kad patvirtintumėte bei išsaugotumėte savo pasirinkimą.
 

HD mėgstami

Mėgstamų kanalų sąrašo įjungimas 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite TV gidas, pasirinkite Mėgstami kanalai ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami
 

Įsijungus mėgstamų kanalų sąrašui, pasirinkite kanalą ir spauskite OK mygtuką. Atsivėrus naujai lentelei, pasirinkite Žiūrėti kanalą ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje
 

HD mėgstami


Kanalų blokavimas

 

Kanalų blokavimo procedūra yra naudojama, kuomet norite užblokuoti tam tikrą turinį PIN kodu. 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite Nustatymai. Pasirinkę spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami
 

Atsivėrusiame lange pasirinkite Tėvų kontrolė ir imtuvo pultelyje spaudžiame OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami


Atsivėrusioje lentelėje imtuvo pulteliu įveskite PIN kodą, kuris yra 0 0 0 0 (keturi nuliai) ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami


PasirinkiteBlokuoti kanaląir savo pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.

 
HD mėgstami


Atsvėrus kanalų sąrašui, pasirinkite kanalus, kuriuos norite užblokuoti PIN kodu ir spauskite OK mygtuką (prie pasirinktų kanalų atsiras varnelės žaliame fone). Išsirinkus blokuojamus kanalus savo pasirinkimą patvirtinkite mėlynu mygtuku.

 
HD mėgstami


Užblokuotas kanalas atrodo štai taip: 

 
HD mėgstami


HD imtuvo bei kortelės numerio patikrinimas
 

Ši instrukcija Jums pravers tuomet, kai nepavyksta surasti kortelės / imtuvo numerio, kurie yra nurodyti ant jų pačių (pavyzdžiui: nuo imtuvo nusilupo lipdukas su imtuvo numeriu). 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami


Naujame lange išsirenkame Informacija ir spaudžiame OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Imtuvo patikrinimas


Kortelės ID – kortelės numeris (jį sudaro 12 skaitmenų); 
Imtuvo serijinis nr. – imtuvo numeris (jį sudaro 11 skaitmenų).
 

Imtuvo patikrinimas
 

Nemokamų kanalų paieška

 

Su SATCR galvute atlikti nemokamų kanalų paieškos neįmanoma
Jei turite 1 LNB (1 galvutės) sistemą, atlikti nemokamų kanalų paiešką galima. Iš mūsų palydovo galite rasti rusiškų, lenkiškų, ukrainietiškų ir kitų kanalų, neįeinančių į pagrindinį turimą planą. Jei turite daugiau nei 1 LNB, atlikti paiešką galima iš kitų palydovų – pagal parinktą palydovą. Tuomet matytumėte nemokamus kanalus iš kitų palydovų, jei antena sureguliuota tinkamai. 

PALYDOVAI:

Sirius (Astra 4,5) 204° – mūsų kanalai + rusiški / lenkiški / ukrainietiški 
Hotbird 195° – arabiški kanalai / rusiški (daug ukrainietiškų, lenkiškų) 
Astra 1,19 187° – austriški / vokiški kanalai 
 
Kiti naudojami palydovai: Thor (skandinaviški kanalai) ir Amos. 

Svarbu: atstačius gamyklinius parametrus laisvųjų nemokamų kanalų paiešką reikės atlikti iš naujo. 

Svarbu: Kadangi tai yra laisvieji nemokami kanalai (kitų transliuotojų), atsakyti už šių kanalų transliaciją, deja, bet negalime. 

LNB nustatymai 

Šiuos nustatymus patikrinti rekomenduojame, jeigu turite daugiau negu vieną galvutę (LNB), kuri yra sumontuota prie Jūsų antenos. 

Nemokamų kanalų paieška 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje. 
 

HD mėgstami
 

Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Nemokami kanalai
 

Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.

 
Nemokami kanalai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (keturi nuliai) ir patvirtiname OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

Nemokami kanalai


Atsivėrusiame lange pasirinkite Palydovinės LPS ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.

 
Nemokami kanalai
 

Pasirinkite Kanalų paieška ir savo pasirinkimą patvirtinkite OK mygtukų imtuvo pultelyje.

 
Nemokami kanalai


Paieškos nustatymų lange spauskite žalią mygtuką imtuvo pultelyje, kad prasidėtų automatinė paieška.
 

Nemokami kanalai
 

Vykstant paieškai atsiras surasti kanalai, taip pat krovimosi juosta krausis iki 100%. 
 

Nemokami kanalai
 

Įvykus paieškai bus surasti kanalai (tiek TV kanalai, tiek Radijo kanalai). Prieš išsaugant kanalus imtuvo pultelyje, spauskite žalią mygtuką imtuvo pultelyje (prie surastų kanalų atsirastų varnelės žaliame fone), atlikus tai, spauskite mėlyną mygtuką imtuvo pultelyje, jog išsaugotumėte surastus kanalus.
 

Nemokami kanalai
 

Surastų nemokamų kanalų patikrinimas 

Jei norite patikrinti surastus nemokamus kanalus, imtuvo pultelyje spauskite Meniu mygtuką. Paspaudus jį, pasirinkite TV gidas ir jame pasirinkite Nemokami kanalai. Tai atlikę spauskite OK imtuvo pultelyje mygtuką.
 

Nemokami kanalai
 

Atsivėrusiame lange matysite visus surastus laisvus nemokamus kanalus (kanalo numerius bei pavadinimus).
 

Nemokami kanalai

 

LNB nustatymai
 

LNB – galvutė. Šiame pasirinkime bus matomas galvučių sujungimas komutatoriuje, kokio tipo galvutę turite. Tai labai svarbu patikrinti prieš atstatant gamyklinius parametrus, nes jei turite kelias galvutes, žinosite koks bus DiseqC indeksas pirminio įdiegimo metu (mūsų palydovas). 
Jeigu norite atlikti nemokamų (laisvųjų) kanalų paiešką, būtina nustatyti 4LNB. 

Imtuvo pultelyje spaudžiame MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje randame Nustatymai ir pasirinkimą patvirtiname OK mygtuku imtuvo pultelyje. ​​​​​​
 

HD mėgstami
 

Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Nemokami kanalai
 

Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.

 
Nemokami kanalai


Ekrane rinkitės LNB nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo valdymo pultelyje.
 

LNB
 

Šiame lange matote kokią galvutę turite, kuris komutatoriaus išėjimas prijungtas prie mūsų galvutės (palydovo), kiek turite galvučių. Jei šiame lange ką nors keičiate, savo pasirinkimą patvirtinkite mėlyno mygtuko paspaudimu imtuvo pultelyje.
 

LNB
 

Kalbos pakeitimas

 

Pirminio įdiegimo metu, būtina pasirinkti Lietuvą (Lithuania). Jei Jums nepatogu naudotis standartiniais kalbos nustatymais, juos galite pakeisti. Galima keisti: meniu kalbą, įgarsinimo bei subtitrų nustatymus.

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku.
 

HD mėgstami


Naujame lange išsirenkame Vartotojo nustatymai  ir spaudžiame OK mygtuką imtuvo pultelyje.

 
Kalbos pakeitimas


Naujai atsivėrusiame lange pasirinkite Kalba ir paspauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Kalbos pakeitimas
 

Atsidarius Kalbos nustatymas galite pasirinkti kalbą, kurią norite pakeisti: 
Meniu kalba – kalba, kuria yra matomas parašytas tekstas (meniu, informacija apie kanalą ir panašiai); 
Audio kalba 1 – pagrindinė kalba (rekomenduojama palikti lietuvių); 
Audio kalba 2 – antroji transliavimo kalba (jeigu kanalas nebus transliuojamas pirmąja transliavimo kalba, tuomet tas kanalas bus transliuojamas antrąja kalba, bet jeigu nei pirmąja, nei antrąja audio kalba kanalas nėra transliuojamas – jis bus transliuojamas originalo kalba); 
Subtitrai įjungti / išjungti – subtitrų įjungimas / išjungimas (kanaluose, kurie turi tokią galimybę); 
Subtitrų kalba 1 – pagrindinė subtitrų kalba; 
Subtitrų kalba 2 – antroji subtitrų kalba (jeigu kanale nebus subtitrų pirmąja kalba, jie bus rodomi antrąja subtitrų kalba, bet jeigu kanale nebus nei pirmosios, nei antrosios subtitrų kalbos – tuomet kanalo subtitrai bus antrąja subtitrų kalba). 

Pakeitimus patvirtinkitemėlynu mygtuku
 

Kalbos pakeitimas


PIN Kodo keitimas 

 

Standartinis PIN kodas yra 0 0 0 0 (keturi nuliai), bet yra galimybė pakeisti į savo sugalvotą PIN kodą. 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką ir pasirinkite NUSTATYMAI. Pasirinkę jį spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

HD mėgstami
 

Atsivėrusiame lange pasirinkite Tėvų kontrolė ir imtuvo pultelyje spauskite OK mygtuką.
 

Pin keitimas


Atsivėrusioje lentelėje įveskite PIN kodą, kuris yra 0 0 0 0 (keturi nuliai) ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Pin keitimas


Naujame lange pasirinkite Keisti Tėvų kontrolė PIN1 ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje.
​​​​

Pin keitimas
 

Atsivėrusiame lange įveskite naująjį PIN kodą ir patvirtinkite jį pakartotinai. Tai atlikę spauskite mėlyną mygtuką imtuvo pultelyje.
​​​​​

Pin keitimas
 

Taupymo būsena
 

Pagal nutylėjimą imtuvuose yra įjungta taupymo būsena, todėl imtuvai kraunasi šiek tiek ilgiau nei su išjungta taupymo būsena. Yra galimybė išjungti pagal žemiau nurodytą instrukciją. 

Svarbu: atstačius gamyklinius parametrus, taupymo būsena būna įjungta pagal nutylėjimą.
 

Imtuvo pultelyje spauskite MENU mygtuką imtuvo pultelyje, pasirinkimų juostoje raskite Nustatymai ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku.

 
HD imtuvai


Naujame lange išsirinkite Sistemos nustatymai ir spauskite OK mygtuką imtuvo pultelyje. 
 

HD imtuvai


Įveskite PIN KODĄ: 0 0 0 0 (Keturi nuliai) ir patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

HD imtuvai
 

Sistemos nustatymų lange pasirinkite Taupymo būsena (iš pradžių šio pasirinkimo nesimatys, kadangi šis yra apačioje) ir pasirinkimą patvirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

Taupymo būsena
 

Naujame lange pasirinkite Automatinė laukimo būsena ir pasirinkimą pativirtinkite OK mygtuku imtuvo pultelyje.
 

Taupymo būsena


Imtuvo pultelyje spauskite mygtuką į kairę arba dešinę pusę, pasirinkite Išjungti ir patvirtinkite mėlynu mygtuku. Paspaudus mėlyną mygtuką grįšite vienu žingsniu atgal.
 

Taupymo būsena
 

Atsivėrusiame lange pasirinkite Pasyvi taupymo būsena ir pasirinkimą patvirtinkite paspausdami OK mygtuką imtuvo pultelyje.
 

Taupymo būsena
 

Imtuvo pultelyje spauskite mygtuką į kairę arba dešinę pusę, pasirinkite Išjungti ir patvirtinkite mėlynu mygtuku imtuvo pultelyje.
 

Taupymo būsena
 


Programinės įrangos atnaujinimas
 

Kodėl verta atnaujinti programinę įrangą? 

Visada rekomenduojame turėti pačią naujausią programinės įrangos versiją. Taip galėsite naudotis visais pakeitimais bei užtikrinsite pačią geriausią naudojimo patirtį.

Dažniausiai tai: 

 • Stabilumo patobulinimai 

 • Naudojimosi patogumo patobulinimai 

 • Veikimo patobulinimai 

 • Kosmetiniai patobulinimai 

 • Naujos paslaugos, funkcijos 
   

Svarbu: Samsung Ultra HD (UHD) / Pace HD+PVR 850 / Pace HD+PVR 855 programinės įrangos atnaujintiNEGALIMA.

Arris (Pace 3000) 

1.  Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite įjungimo mygtuką, esantį ant imtuvo priekinės dalies (laikykite įspaudę);

 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą;
4. Laukite, kol ant imtuvo priekio esantis mygtukas (lemputė) sumirksės 4 kartus geltona spalva (lemputė yra ten, kur laikome paspaudę mygtuką); 
5. Sumirksėjus – atleidžiame mygtuką; 
6. Nieko nespaudžiame, programinė įranga pradės siųstis po 10 sekundžių.
 

HD imtuvai
 

Samsung HD – SMT 5140 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu, ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo); 
2. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės; 
Paspaudžiame mygtuką į viršų (rodyklė), esantį ant imtuvo viršutinės dalies;
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su %, kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”.
 

HD imtuvai
 

Visi kiti HD imtuvai (ir PVR – įrašantys) 
 

1. Imtuvo maitinimo laidą išjunkite iš elektros tinklo (nesvarbu ar ištrauksite iš pačio imtuvo, ar iš elektros tinklo. Svarbu, jog ant imtuvo priekio nedegtų jokios lemputės); 
2. Paspauskite mygtuką į dešinę (rodyklę) esantį ant imtuvo viršutinės dalies, iš priekio (laikykite įspaudę);
 

HD imtuvai


3. Imtuvo maitinimo laidą įkiškite atgal į elektros tinklą
4. Palaukite, kol televizoriaus ekrane atsiras eilutė su % kuri pildosi bei užsklanda su užrašu Downloading software from satellite arba “Bootloader – imtuvo pavadinimas”.
 

Pultelio priskyrimas

 

Nuotolinio valdymo pulto programavimas Jūsų televizoriui 

Imtuvo nuotolinio valdymo pultai gali būti programuojami siekiant valdyti pagrindines Jūsų televizoriaus funkcijas. Tai suteikia Jums galimybę naudojant vieną nuotolinio valdymo pultą valdyti imtuvą ir televizorių. Tai galite padaryti trimis būdais. 

1 metodas: Paprastas nustatymas 

HD imtuvų valdymo pultai, gaminami nuo 2014 m. sausio 1 d. palaiko Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkciją. Ši funkcija suteikia Jums galimybę lengvai programuoti Viasat nuotolinio valdymo pultą siekiant kontroliuoti televizoriaus funkcijas. Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkcijos pagalba programuodami Jūsų nuotolinio valdymo pultą laikykitės šių nurodymų.
 

Pultelis
 
 1. Įsitikinkite, kad Jūsų nuotolinio valdymo pultas palaiko Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkciją. Nuotolinio valdymo pultai, pagaminti nuo 2014 m. sausio 1 d. lengvai identifikuojami pagal spalvą, žyminčią įjungimo/išjungimo mygtuko simbolį. Nuotolinio valdymo pultai, pagaminti po šios datos turi raudonos spalvos simbolius, o pagaminti iki šiosdatos – baltos spalvos simbolius. Žr. žemiau esantį paveikslėlį. 

 1. Įsitikinkite, kad Jūsų nuotolinio valdymo pultas yra įjungtas. 

 1. Ant Jūsų nuotolinio valdymo pulto paspauskite mygtuką ”TV”. 

 1. Paspauskite ”OK” ir ijungimo/išjungimo mygtukus vienu metu ir laikykite, kol mygtukas “TV” mirktels du kartus. 

 1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių ir paspaudę laikykite skaičių, atitinkantį žemiau pateiktoje lentelėje esantį televizoriaus gamintoją. Kol nuotolinio valdymo pultas prisiriš prie televizoriaus mygtukas “TV” periodiškai mirksės. Tai gali užtrukti kelias minutes. 

 1. Nuotolinio valdymo pultui prisirišus prie televizoriaus televizorius automatiškai išsijungs. Kai tai atsitiks, atleiskite skaičiaus mygtuką. Mygtukas “TV” mirktels du kartus identifikuodamas, kad programavimas buvo sėkmingas. Dabar galite kontroliuoti savo televizorių Viasat nuotolinio valdymo pulto pagalba. 

 1. Jeigu programavimas neįvyks, mygtukas “TV” sumirksės tris kartus. Tai reiškia, kad Jūsų televizorius tokios funkcijos nepalaiko. Tokiu atveju pasinaudokite 2 ar 3 metodu, kurie aprašyti žemiau. 

Pultelis
Pultelis
 

2 metodas: Kodo paieška (Code search) 

Norėdami suprogramuoti Jūsų nuotolinio valdymo pultą televizoriaus funkcijų valdymui, pirmiausia turite panaudoti nuotolinio valdymo pultą 4 skaičių kodo, atitinkančio Jūsų televizoriaus prekinį ženklą, paieškai. Šios paieškos metu matysite visus įmanomus kodus, esančius nuotolinio valdymo pulto bibliotekoje. 

Norėdami atlikti Jūsų televizoriaus kodo paiešką: 

 1. Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius įjungtas. 

 1. Jūsų valdymo pulte paspauskite ir atleiskite “TV” mygtuką. 

 1. Paspauskite ir palaikykite “OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol mygtukas “TV” sumirksės du kartus. 

 1. Skaičių mygtukų pagalba įveskite 9 9 1. Mygtukas ”TV” sumirksės du kartus. 

 1. Nukreipkite valdymo pultą į televizorių ir paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. 

 1. Nukreipkite valdymo pultą į Jūsų televizorių ir kelis kartus spauskite “CH+” kol televizorius išsijungs. Jums galite 
  prireikti daug kartų (iki 150 kartų) spausti “CH+”. Kodo paieška gali užtrukti iki 15 minučių. Jeigu praleidote savo 
  kodą, galite ieškoti tarp prieš tai buvusių kodų spausdami ”CH-“. Atlikdami kodo paiešką nepamirškite laikyti 
  valdymo pultą nukreiptą į televizorių. 

 1. Kai tik televizorius išsijungs, spauskite “OK” išsaugodami šį kodą. Mygtukas “TV” sumirksės du kartus. 

 1. Atlikę šiuos nustatymus, norėdami valdyti savo televizorių, galite įsijungti valdymo pultą pirmiausiai paspausdami 
  mygtuką “TV”. Norėdami valdyti imtuvą, perjunkite atgal spausdami mygtuką “VIASAT”. 

Kodo mirksėjimo informacija 

Kai randate tinkamą kodą, nuotolinio valdymo punktu galite pateikti “kodo mirksėjimo informaciją” – taip nustatysite koks yra rastas kodas. 

 1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite “TV” mygtuką. 

 1. Paspauskite ir palaikykite “OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumiksės po “TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas. 

 1. Skaičių mygtukais įveskite 9 9 0. Po “TV” mygtuku esantis šviesos diodas sumirksės du kartus. 

 1. Paspauskite 1 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas. 

 1. Paspauskite 2 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas. 

 1. Paspauskite 3 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas. 

 1. Paspauskite 4 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas. Taip sužinosite 4 skaitmenų kodą. Jei atliekant 
  4, 5, 6 arba 7 veiksmą šviesos diodas iš viso nemirksi, vadinasi kodo skaitmuo yra 0. 

 1. Užrašykite kodą tam skirtoje vietoje nuotolinio valdymo pulto elementų skyriuje, kad vėliau galėtumėte juo 
  pasinaudoti. 

3 metodas: TV kodų lentelės naudojimas 

Jei atlikus kodo paiešką nuotolinio valdymo pultu negalite valdyti televizoriaus, tikriausiai naudojate netinkamą kodą. 
Pabandykite dar kartą atlikti paiešką, kad nustatytumėte tinkamą kodą. Jei nepavyksta, galite pasinaudoti TV kodų lentele, kurią galite atsisiųsti, paspausdami čia: nuotolinio_valdymo_pulto_tv_kodai

 1. Atsisiųskite TV kodų lentelę, kuri yra patalpinta šiek tiek aukščiau 
  televizoriaus kategoriją ir pasirinkite pirmąjį sąraše pateiktą 4 skaitmenų kodą 

 1. Įsitikinkite, kad televizorius yra įjungtas (o ne veikia budėjimo režimu), tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite ”TV” mygtuką. 

 1. Paspauskite ir laikykite paspaudę ”OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumirksės po “TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas. 

 1. Skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų televizoriaus kodą (kai įvesite ketvirtą skaitmenį, TV mygtukas du kartus sumirksės). 

 1. Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką patikrinkite, ar galite išjungti televizorių. Jei televizorius nereaguoja, naudodami kiekvieną pateiktą 
  Jūsų televizoriaus kategorijos kodą dar kartą atlikite veiksmus nuo 1 iki 5. Jei televizorius nereaguoja nė į vieną kodą arba jei sąraše nėra Jūsų televizoriaus kategorijos, dar kartą pabandykite atlikti aukščiau aprašytą kodopaiešką. 

 1. Vėl įjunkite televizorių paspaudę skaičių mygtuką (arba ”CH+”) ir patikrinkite, ar visos funkcijos tinkamai veikia. 

 1. Užrašykite kodą tam skirtoje vietoje nuotolinio valdymo pulto elementų skyriuje, kad vėliau galėtumėte juo pasinaudoti. 

Nuotolinio valdymo pulto pradinės būsenos nustatymas 

Jei norite išvalyti visus atliktus nuotolinio valdymo pulto nustatymus ir taikyti gamyklinius numatytuosius nustatymus: 

 1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę ”OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumirksės po “TV” mygtuku esantis raudonos 
  šviesos diodas. 

 1. Skaičių mygtukais įveskite 9 8 1. Po ”TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas sumirksės du kartus. 
  Nuotolinio valdymo pultui bus nustatytos gamyklinės nustatytosios reikšmės. 

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.