Savitarnos svetainės „Mano BITĖ“ naudojimo taisyklės

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos
1.1. BITĖ – UAB „BITĖ Lietuva“.
1.2. „Mano BITĖ“ – BITĖS savitarnos svetainė mano.bite.lt ir (arba) „Mano BITĖ“ mobilioji aplikacija.
1.3. Abonentas – fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su BITE dėl elektroninių ryšių paslaugų gavimo.
1.4. Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis BITĖS elektroninių ryšių paslaugas.
1.5. Klientas – „Mano BITĖS“ vartotojas (tiek abonentas, tiek naudotojas), kuris nemokamai naudojasi savitarnos svetaine „Mano BITĖ“, kaip numatyta šiose taisyklėse.
1.6. El. paštas – Kliento pasirinktas el. pašto adresas, kurį Klientas pasirinko registracijai „Mano BITĖJE“ arba nurodytas Sutartyje.
1.7. Slaptažodis – Kliento pasirenkamas raidžių ir (arba) skaičių derinys, naudojamas prisijungti prie „Mano BITĖS“.
1.8. „Mano BITĖS“ profilis – Kliento arba BITĖS sukurta asmeninė Kliento paskyra savitarnos svetainėje „Mano BITĖ“.
1.9. Paslaugų naudojimas – einamąjį mėnesį naudojamų paslaugų (vietinių skambučių, tarptinklinių skambučių, tarptautinių skambučių, SMS Lietuvoje, tarptinklinio ryšio SMS, tarptautinių SMS, interneto Lietuvoje, tarptinklinio interneto ir kitų paslaugų) kiekis konkrečiam numeriui.
1.10. Sutartis – sutartis, sudaryta su UAB „BITĖ Lietuva“ dėl elektroninių ryšių paslaugų gavimo ir visi jos priedai.
1.11. Šių taisyklių tikslas yra informuoti Klientą apie „Mano BITĖS“ profilio registracijos procesą ir naudojimo sąlygas.
1. 12. Tiesioginiai pranešimai (angl. k. - push notifications) - yra „Mano Bitė“ mobiliosios aplikacijos funkcionalumas, kuris leidžia gauti informacinius ir / ar reklaminius pranešimus, tiesiogiai į įrenginį

2. „Mano BITĖS“ profilio sukūrimas
2.1. Klientas turi teisę susikurti „Mano BITĖS“ profilį naudodamas registracijos tipus, nurodytus 3 punkte. BITĖ turi teisę sukurti „Mano BITĖS“ profilį Abonentui, jei BITĖ patikrino Abonento tapatybę.
2.2. Jei „Mano BITĖS“ profilį Abonentui sukuria BITĖ, aktyvavimo nuorodą, kurią Abonentas privalo patvirtinti, BITĖ siunčia el. pašto adresu, nurodytu Abonento Sutartyje. Tik patvirtinus aktyvavimo nuorodą, Abonentui bus sukurtas „Mano BITĖS“ profilis su teise matyti visus savo turimus BITĖS ryšio numerius ir su teise pamatyti detalią paslaugų išklotinę.
2.3. BITĖ turi teisę Abonento Sutartyje nurodytu el. pašto adresu atsiųsti priminimą patvirtinti aktyvavimo nuorodą, jei Abonentas to nepadarė.

3. Registracija savitarnos svetainėje „Mano BITĖ“
3.1. „Mano BITĖJE“ galima registruotis naudojant el. paštą arba socialinio tinklo („Google“ ar „Facebook“) paskyrą.
3.2. Klientas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis.
3.3. Jei pasirenkama registruotis naudojant socialinio tinklo paskyrą, Klientas turi pasirinkti „Google“ arba „Facebook“ paskyrą ir pasirinkti parinktį „Prisiregistruoti“. Norint baigti registraciją reikia įvesti slaptažodį, kurį norima naudoti registracijai „Mano BITĖJE“. Į socialinio tinklo registracijai naudojamą el. pašto adresą bus išsiųsta aktyvavimo nuoroda, kurią Klientas turi patvirtinti. Jei šis el. pašto adresas sutampa su el. paštu, nurodytu BITĖS Sutartyje, ir yra unikalus, registracija bus baigta ir Klientas galės peržiūrėti visą informaciją apie savo numerius, išskyrus detalią paslaugų išklotinę. Norėdamas pamatyti detalią paslaugų išklotinę Klientas turi įvesti paskutinius keturis Abonento asmens kodo skaitmenis.
3.4. Jei pasirenkama registruotis el. paštu, Klientas turi nurodyti el. pašto adresą ir slaptažodį, kuriuos naudos prisijungti prie „Mano BITĖS“, ir pasirinkti parinktį „Registruotis“. BITĖ el. paštu Klientui atsiunčia aktyvavimo nuorodą, kurią reikia patvirtinti. Jei Kliento pasirinktas el. paštas sutampa su BITĖS Sutartyje nurodytu el. paštu ir yra unikalus, registracija bus baigta ir Klientas galės peržiūrėti visą informaciją apie savo numerius, išskyrus detalią paslaugų išklotinę. Norėdamas pamatyti detalią paslaugų išklotinę, Klientas turi įvesti paskutinius keturis Abonento asmens kodo skaitmenis.
3.5. Jei Kliento pasirinktas el. paštas ar socialinio tinklo paskyros el. pašto adresas nesutampa su BITĖS Sutartyje nurodytu el. paštu arba nėra unikalus, be 3.3. ir 3.4. punktuose nurodytų būdų, Klientas gali tęsti registraciją naudodamasis interneto banku, kvalifikuotu mobiliuoju parašu, nurodydamas mokėtojo kodą ir slaptažodį, arba pridėdamas konkretų BITĖS numerį ir gavęs patvirtinimo tekstinį pranešimą (SMS).
3.5.1. Pasinaudojus galimybe tęsti registraciją interneto banke, asmens kodas bus sulyginamas su tuo, kurį pateiks bankas, ir, jei jis atitiks Abonento asmens kodą, Klientas turės prieigą prie visų savo BITĖS ryšio numerių su teise pamatyti detalią paslaugų išklotinę. Jei asmens kodas nesutaps, Klientas turės naudoti kitus būdus, kad galėtų tęsti registraciją.
3.5.2. Pasirinkęs tęsti registraciją su mokėtojo kodu ir slaptažodžiu, Klientas turės prieigą prie visų savo BITĖS prisijungimo numerių su teise pamatyti detalią paslaugų išklotinę.
3.5.3. Pasirinkęs tęsti registraciją SMS žinute, Klientas galės peržiūrėti visą informaciją apie šį konkretų numerį, išskyrus pamatyti detalią paslaugų išklotinę, jei Abonentas neturi kitų prisijungimo numerių BITĖS tinkle. Norėdamas pamatyti detalią paslaugų išklotinę už konkretų ryšio numerį, Klientas turi įvesti paskutinius keturis Abonento asmens kodo skaitmenis.
3.5.4. Jei Abonentas turi kelis BITĖS ryšio numerius ir Klientas pasirenka galimybę tęsti registraciją SMS žinute, Klientas galės peržiūrėti tik „Mano BITĖS“ paslaugų kasdienį naudojimąsi.
3.6. Su tuo pačiu el. pašto adresu ar per tą pačią socialinio tinklo paskyrą „Mano BITĖJE“ galima užsiregistruoti tik vieną kartą.
3.7. Užsiregistravęs „Mano BITĖJE“ Klientas turi galimybę pasirinkti keturis būdus prisijungti prie savo profilio: naudodamasis internetine bankininkyste, mobiliuoju parašu, el. paštu ir slaptažodžiu ar naudodamasis socialinio tinklo („Google“ ar „Facebook“) paskyra.

4. Bendrosios nuostatos
4.1. „Mano BITĖJE“ Klientas turi prieigą prie:
- informacijos apie BITĖS sąskaitas ir galimybę jas apmokėti;
- informacijos apie pasirinktą mokėjimo planą, turimus ryšio numerius;
- išsamios ataskaitos apie gautas BITĖS paslaugas (vietinius skambučius, tarptinklinius skambučius, tarptautinius skambučius, SMS Lietuvoje, tarptinklinio ryšio SMS, tarptautines SMS, internetą Lietuvoje, internetą tarptinkliniu ryšiu ir kitas paslaugas);
- informacijos apie įrenginius, jei jie buvo įsigyti išsimokėtinai;
- informacijos apie kitas Kliento naudojamas BITĖS paslaugas;
- informacijos apie dabar galiojančius pasiūlymus;
- kitos informacijos, kurią BITĖ nori pranešti Klientui.
„Mano BITĖS“ profilyje Klientas turi teisę valdyti paslaugas, nustatyti išlaidų kontrolę, blokuoti SIM kortelę ir galimybę atlikti kitus veiksmus.

4.2. BITĖ turi teisę vienašališkai pakeisti „Mano BITĖJE“ teikiamų paslaugų apimtį.
4.3. „Mano BITĖS“ profilio turinys priklauso nuo Kliento pasirinkto registracijos tipo (taip pat žr. šių taisyklių 3 punktą) ir nuo to, ar Klientas lankosi „Mano BITĖS“ savitarnos svetainėje ar mobiliojoje programėlėje.
4.4. „Mano BITĖ“ Klientams prieinama 24 valandas per parą, išskyrus tuos atvejus, kai kyla techninių problemų dėl priežasčių, kurių BITĖ nekontroliuoja, arba sistemos tobulinimo atvejais.

5. Kliento teisės ir pareigos
5.1. Klientas privalo užtikrinti, kad „Mano BITĖS“ autorizacijos ir autentifikavimo priemonės, įskaitant el. paštą ir Slaptažodį, nebūtų prieinamos trečiosioms šalims be leidimo. Klientas prisiima visišką atsakomybę už veiksmus, atliekamus „Mano BITĖS“ profilyje, pripažindamas juos privalomais, jei pakeitimai atlikti naudojant Kliento autorizacijos ir autentifikavimo priemones.
5.2. Klientas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti BITEI apie neteisėtą trečiųjų asmenų prieigą prie Kliento autorizacijos ir (ar) autentifikavimo priemonių, paskambinęs telefonu 1501 arba +370 699 23 230 arba apsilankęs bet kuriame BITĖS salone.
5.3. Klientas turi teisę pakeisti savo „Mano BITĖS“ profilyje esančią kontaktinę informaciją ir naudotis kitomis „Mano BITĖS“ teikiamomis paslaugomis.
5.4. Klientui neleidžiama naudoti kito asmens „Mano BITĖS“ profilio, nebent tas asmuo būtų leidęs atlikti tokius veiksmus.
5.5. Klientas turi teisę ištrinti savo „Mano BITĖS“ profilį, užpildydamas formą https://www.bite.lt/pagalba t arba pateikdamas pasirašytą prašymą bet kuriame BITĖS salone.

6. BITĖS teisės ir pareigos
6.1. BITĖ suteikia Klientui teisę naudotis „Mano BITĖS“ savitarna visą parą, išskyrus 4.4. punkte nurodytais atvejais.
6.2. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis BITĖS privatumo ir slapukų politika (plačiau žr. šių taisyklių 7 punktą).
6.3. BITĖ turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, paskelbdama pakeitimus svetainėje www.bite.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
6.4. BITĖ neatsako už pasekmes ir nuostolius, jei Klientas perdavė prieigos teises į savo „Mano BITĖS“ profilį tretiesiems asmenims.
6.5. BITĖ turi teisę ištrinti Kliento profilį, jei Klientas pažeidžia šias taisykles arba nenaudoja „Mano BITĖS“ profilio daugiau nei 10 (dešimt) metų.

7. Asmens duomenų tvarkymas
7.1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „BITĖ Lietuva“, įmonės kodas 110688998, buveinės adresas Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, telefono nr. 1501.
7.2. „Bitė“ Klientui gali teikti Tiesioginius pranešimus „Mano Bitė“ mobiliojoje aplikacijoje, jei Klientas registracijos „Mano Bitė“ mobiliojoje aplikacijoje metu ar bet kuriuo metu vėliau programėlės nustatymuose pasirinko gauti šiuos pranešimus. Pasirinkdamas gauti šiuos pranešimus, Klientas sutinka, kad „Bitė“ kaip duomenų valdytojas, su Klientu susisiektų tiesioginiu pranešimu „Mano Bitė“ mobiliojoje aplikacijoje, siekdama pateikti informacinio pobūdžio pranešimus, taip pat reklaminius savo teikiamų paslaugų ir / ar prekių pasiūlymus ar teirautis Kliento nuomonės apie teikiamas paslaugas. Šio sutikimo pagrindu ir sąlygomis „Bitė“ tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkys šiuos Kliento asmens duomenis (telefono numeris, vardas, pavardė, el. pašto adresas). Šis sutikimas gauti tiesioginius pranešimus galioja visą laikotarpį, kol Klientas naudojasi „Mano Bitė“ mobiliąja aplikacija arba iki kol Klientas atšaukia savo sutikimą, pakeisdamas nustatymus aplikacijoje.
7.3. BITĖS vykdomo asmens duomenų tvarkymo sąlygos nurodytos BITĖS privatumo ir slapukų politikoje. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip BITĖ renka, tvarko, kaupia, dalijasi, naikina ir saugo asmens duomenis, tokiu būdu užtikrindama, kad Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

8. Kitos nuostatos
8.1. Naudodamasis „Mano BITE“ Klientas patvirtina, kad sutinka, jog visa informacija, kurią BITĖ perduoda Klientui elektroniniu būdu „Mano BITĖS“ profilyje, yra tokia pati privaloma kaip ir popierinis dokumentas.

Atnaujinta: 2020-05-01

 

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.