Kaip mes užtikriname jūsų asmens duomenų saugumą?

Suprantame, kad pateikdami mums savo asmens duomenis tikitės, jog jie bus tvarkomi tik teisėtais, skaidriais ir sąžiningais būdais bei bus apsaugoti tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis saugumo priemonėmis. Todėl, nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, atsižvelgiame į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis, bei pagal tai nustatome ir įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, užtikrinančias fizinę asmens duomenų̨ apsaugą, ribodami prieigos prie asmens duomenų̨ teises, tam tikrais atvejais užšifruodami asmens duomenis, užtikrindami kompiuterių tinklo apsaugą, asmeninių prietaisų apsaugą, darydami atsargines duomenų̨ kopijas ir taikydami kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi jūsų̨ tvarkomi asmens duomenys nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tvarkant jūsų̨ asmens duomenis, prieiga prie asmens duomenų̨ yra suteikiama tik BITĖS ir BITĖS partnerių įgaliotiems darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga pavestoms darbinėms funkcijoms atlikti bei kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ar kitų teisės aktuose ir (ar) vidinės BITĖS taisyklėse numatytų techninių bei organizacinių asmens duomenų̨ tvarkymo reikalavimų.

Papildomai nurodome, kad tam tikrais atvejais BITĖS pasitelkiami duomenų tvarkytojai (pvz., IT paslaugos, rinkodaros (turinio) paslaugos ir pan.) gali būti įsisteigę ne tik Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės narės šalyje, tačiau ir už jos ribų, todėl jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir trečiojoje valstybėje. Nepaisant to, pažymime, kad jūsų duomenys bus perduodami tik teisės aktų nustatyta tvarka, taikant tinkamas apsaugos priemones (t. y. pasirašant asmens duomenų tvarkymo / teikimo sutartis), todėl jums bus suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?

Gaukite pasiūlymą

Mane domina:

Palikite savo kontaktus ir mes jums atrašysime.