Žaidimo „Ką pažadėjom, tą ištesėjom“ taisyklės:
 

 1. Žaidimo organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ), įmonės kodas 110688998.
 2. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. rugpjūčio 18 d. iki 2022 m. rugpjūčio 25 d. (imtinai).
 3. Žaidime dalyvauja visi vyresni nei 18 m. privatūs asmenys, „Facebook“ „BITĖ Lietuva“ paskyroje žaidimo įrašo komentaruose parašę, ką pasižada savo draugui, kurį taip pat pažymi komentare.
 4. Prizinis fondas: 100 Eur vertės internetinės parduotuvės bite.lt kuponas, kuris galios iki 2022 11 24
 5. Laimėtojas bus renkamas 2022 m. rugpjūčio 26 d.
 6. Laimėtojas bus renkamas burtų keliu.
 7. Su laimėtoju susisieksime asmeniškai per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą.
 8. Žaidimo prizas su unikaliu kodu laimėtojui bus išsiųstas laimėtojo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 9. Laimėtojui neatsiliepus per 5 dienas nuo pranešimo apie laimėjimą išsiuntimo, pasiliekame teisę išrinkti kitą laimėtoją.
 10. Laimėto kupono nuolaidos kodo panaudojimas galimas tik vieną kartą www.bite.lt internetinėje svetainėje, pasirenkant prekių įsigijimą pilna suma (ne išsimokėtinai). Krepšelio sumai viršijus kupono sumą (100 €) – laimėtojas įsipareigoja sumokėti skirtumą. Tais atvejais, jeigu krepšelio suma nesieks 100 € – skirtumas negali būti išmokamas ar panaudojamas kito apsipirkimo metu.
 11. Laimėtas kuponas gali būti panaudojamas tik www.bite.lt prekėms, bet ne paslaugoms.
 12. Prizas į pinigus, kitas paslaugas ar daiktus nekeičiamas.
 13. Jei įrangos grąžinimo procedūroje (www.bite.lt/grazinimai) numatytais atvejais ir tvarka grąžinsite pasinaudojant kuponu įsigytą įrangą, Jums bus sugeneruotas BITĖS kuponas, kurio suma bus lygi prekės, kurią grąžinate, įsigijimo vertei.
 14. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai.
 15. Žaidimo metu nustatant, skelbiant bei apdovanojant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.
 16. Žaidimo dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 17. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą galite rasti BITĖS privatumo politikoje čia.
 18. Organizatorius turi teisę keisti taisykles, apie pakeitimus paskelbiant savo interneto svetainėje.
 19. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.

Galioja nuo 2022.08.17

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: