Žaidimo taisyklės
 

 1. Norėdami gauti dovanų Samsung Galaxy Buds2 Pro arba Buds2 ausines, turite užsiregistruoti ir palikti savo telefono numerį aukščiau parodytoje formoje iki 2023-07-25 bei įsigyti iš BITĖS naujai pristatytą Galaxy produktą nuo 2023-07-26 iki 2023-08-06. Plačiau apie pasiūlymo sąlygas samsung.lt. Akcijos organizatorius SIA Samsung Electronics Baltics, įmonės kodas 302644979, įmonės adresas Ukmergės g. 219, LT-07152 Vilnius.  
 2. Žaidimo „Galaxy Unpacked’’ (toliau – žaidimas) organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ), įmonės kodas 110688998.
 3. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. liepos 12 d. iki 2023 m. liepos 26 d. 14:00 val. 
 4. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys ir visišką veiksnumą turintys pilnamečiai fiziniai asmenys.  
 5. Žaidime norintys dalyvauti asmenys turi užsisakyti gauti BITĖS naujienlaiškį savo nurodytu elektroniniu paštu. 
 6. Žaidimo prizas – vienas iš naujausių Samsung Galaxy išmaniųjų įrenginių, kuris paaiškės 2023 m. liepos mėn. 26 d., kuomet rinkai bus pristatytos Samsung naujienos. 
 7. Pasibaigus žaidimo laikotarpiui, artimiausių 5 (penkių) darbo dienų bėgyje, iš visų žaidimo dalyvių atsitiktiniu būdu bus išrinktas žaidimo prizo laimėtojas. 
 8. Su žaidimo prizo laimėtoju susisieksime asmeniškai registracijos metu pateiktu el. paštu arba nurodytu telefono numeriu. 
 9. Žaidimo prizą laimėtojui perduosime sutartame BITĖS salone. 
 10. Perduodant ir priimant žaidimo prizą, laimėtojas BITEI turės patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas (i) asmens tapatybės dokumentą, ir pasirašydamas (ii) žaidimo prizo perdavimo-priėmimo aktą. 
 11. Jeigu pagrindinio prizo laimėtojas per 3 (tris) savaites nuo informavimo dienos neatvykstą į sutartą BITĖS saloną ir nepateikia BITEI reikiamų dokumentų, nurodytų Taisyklių 9 punkte, laimėtojas netenka teisės į žaidimo prizą. Tokiu atveju prizas lieka BITEI. 
 12. Žaidimo prizas yra apmokestinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka. Gyventojų pajamų mokestį sumoka ir deklaruoja BITĖ. 
 13. Žaidimo prizas į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitus prizus (prekes) nekeičiami. 
 14. BITĖ pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pasikeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje bite.lt. 
 15. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą. 
 16. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: registracijos metu pateiktas vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris, taip pat prizo laimėtojo pavardė, asmens kodas, adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ. 
 17. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite privatumo politikoje. 
 18. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami. 
 19. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai.  
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: