Neribotas
Laikrodžiams

Nemokamos paslaugos

Planas suteikia neribotus pokalbius į visus populiariausius Lietuvos tinklus.

Planas suteikia neribotas SMS žinutes į populiariausius Lietuvos tinklus.

Planas suteikia neribotą internetą Lietuvoje.

Paslauga veikia tik su eSIM funkciją palaikančiais laikrodžiais.

esim paslauga laikrodžiams BITĖ
 

Naudojamas su išmaniąja eSIM paslauga „Apple“ laikrodžiams


Daugiau

 

esim paslauga laikrodžiams BITĖ
 

Naudojamas su išmaniąja eSIM paslauga „Android“ laikrodžiams


Daugiau

 

  • Planas suteikia 0,00 Eur tarifą pokalbiams ir SMS į visus Lietuvos tinklus, naudojantis paslaugomis Lietuvoje.
  • Keliaujant ES šalyse (apima šalis, priklausančias Europos Sąjungai ir Europos ekonominei erdvei) išnaudotos minutės ir SMS yra skaičiuojamos iš mokėjimo plano ir nėra papildomai apmokestinamos. Įeinantys skambučiai taip pat nėra papildomai apmokestinami.
  • Naršyti ES suteikiami GB naudojami iš mokėjimo plano suteikiamo duomenų paketo. Išnaudojus naršyti ES suteiktus GB, kiekvienas papildomas megabaitas bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis.
  • Planui taikomi ES leidžiami paslaugų kiekio ir buvimo ES šalyse laiko apribojimai. Juos pažeidus, naudojimasis paslaugomis (išeinantys skambučiai, įeinantys skambučiai, SMS ir MB) ES šalyse bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis.
  • Skambučių ir SMS iš Lietuvos į kitas zonas arba skambučių į padidinto tarifo numerius užsienyje tarifai.
  • Ryšio užsienyje ES ir kitose šalyse tarifai.
  • Kiti plano paslaugų tarifai ir mokesčiai, neįtraukiami į mėnesio mokestį.
  • Šiam planui tiek Lietuvoje, tiek keliaujant ES / EEE šalyse galioja BITĖS sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės.


 
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: