Žaidimo taisyklės
 

Žaidimo laikotarpis: 2024 m. gegužės 15 d. – gegužės 20 d.
Žaidimo prizas: išmanusis televizorius Samsung 65" QLED Q60C 4K UHD QE65Q60CAUXXH. Prizo vertė – 949 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai).
Žaidimo organizatorius: UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, reg. adresas Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius (toliau – BITĖ)

 
 1. Norėdamas tapti žaidimo dalyviu, asmuo, aukščiau nurodytu žaidimo laikotarpiu, turi BITĖS facebook paskyroje po žaidimui skirtu įrašu komentaruose spėti, kurioje iš ekspedicijos metu apvažiuotų šalių pasveikinimo žinutė ateina greičiausiai. Atsakymas bus išaiškintas kelionės metu.
 2. Žaidime gali dalyvauti Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys ir visišką veiksnumą turintys pilnamečiai fiziniai asmenys.
 3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai.
 4. Pasibaigus žaidimo laikotarpiui, laimėtojas iš visų teisingai atsakiusiųjų bus išrinktas burtų keliu.
 5. Prizo laimėtojas bus išrinktas 2024 m. gegužės 21 d.
 6. Prizo laimėtojas skelbiamas po žaidimui skirtu įrašu BITĖS facebook paskyroje ir / ar susiekiama per asmeninę paskyrą.
 7. Perduodant ir priimant žaidimo prizą, laimėtojas turės pasirašyti daiktinio prizo perdavimo-priėmimo aktą, kurį atsiųsime laimėtojo nurodytu el. paštu po to, kai gausime iš laimėtojo reikalingus papildomus asmens duomenis.
 8. Per 10 darbo dienų nuo pasirašyto perdavimo-priėmimo akto gavimo, BITĖS komanda susisieks su laimėtoju dėl prizo išsiuntimo.
 9. Jeigu per nurodytą laiką nepavyktų susisiekti su prizo laimėtoju ar per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie laimėjimą ar prizo perdavimo-priėmimo akto išsiuntimo dienos, negautume reikalingų duomenų perdavimo-priėmimo akto surašymui, ar pasirašyto akto, laimėtojas netenka teisės į prizą. Toks prizas lieka BITEI.
 10. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal teisės aktus, už laimėtoją deklaruoja ir sumoka BITĖ. Laimėtojas privalo pateikti visus deklaravimui būtinus asmens duomenis.
 11. Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus, paslaugas ar kitus daiktus.
 12. Žaidimo prizas laimėtojui bus išsiųstas per kurjerį laimėtojo nurodytu adresu BITĖS lėšomis.
 13. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: soc. tinklo paskyros vardas, susisiekus dėl laimėjimo pateiktas vardas, pavardė, el. paštas, mob. telefono numeris, asmens kodas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.
 14. Jūsų asmens duomenys, reikalingi prizo pristatymui Jūsų nurodytu adresu, bus perduoti trečiajai šaliai, teikiančiai siuntų pristatymo paslaugas.
 15. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite čia: Privatumo politika | Bitė Lietuva (bite.lt).
 16. BITĖ pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pasikeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje bite.lt.
 17. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.
 18. Taisyklių paskelbimo data: 2024 m. gegužės 15 d.Gaukite pasiūlymą

Mane domina: