Žaidimo „DAROM telefone“ taisyklės 
Dalyvaudami žaidime sutinkate su šiomis taisyklėmis

 1. Žaidimo organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ), įmonės kodas 110688998. 
 2. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. balandžio 28 d. iki gegužės 14 d. imtinai.
 3. Žaidime dalyvauja visi vyresni nei 18 m. privatūs asmenys, BITĖS klientai, Žaidimo laikotarpiu atvykę į bet kurį BITĖS saloną, dalyvavę telefono valymo akcijoje bei sutikę dalyvauti žaidime.
 4. Žaidime „DAROM telefone“ norintys dalyvauti asmenys turi atvykti į bet kurį BITĖS saloną, dalyvauti valymo akcijoje bei sutikti dalyvauti žaidime.
 5. Žaidimo pabaigoje, iš visų žaidimo dalyvių atsitiktiniu būdu pagal pateiktą telefono numerį bus išrinkti du pagrindinio prizo laimėtojai.
 6. Pagrindinis prizas – „iPhone 14  128 GB“ išmanusis telefonas – 2 vnt. Spalva atsitiktinė. Vieno Prizo vertė – 959 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt devyni).
 7. Su pagrindinio prizo laimėtojais bus susisiekta per 3 d.d. nuo žaidimo pabaigos nurodytu telefono numeriu.
 8. Perduodant ir priimant pagrindinį žaidimo prizą, laimėtojas turės pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, kurį atsiųsime žaidimo metu nurodytu el. paštu po to, kai gausime iš laimėtojo reikalingus papildomus asmens duomenis.
 9. Per 10 darbo dienų nuo pasirašyto perdavimo-priėmimo akto gavimo, BITĖS komanda susisieks su laimėtoju nurodytu el. paštu ir / arba telefono numeriu dėl prizo išsiuntimo.
 10. Jeigu per nurodytą laiką nepavyktų susisiekti su pagrindinio prizo laimėtoju ar per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie laimėjimą ar prizo perdavimo-priėmimo akto išsiuntimo dienos, negautume reikalingų duomenų perdavimo-priėmimo akto surašymui, ar pasirašyto akto, laimėtojas netenka teisės į pagrindinį prizą / aksesuarą. Toks prizas lieka BITEI.
 11. Žaidimo metu laimėtas pagrindinis prizas yra apmokestinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka. Gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtu prizu, sumoka ir deklaruoja BITĖ.
 12. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitus prizus (prekes) nekeičiami.
 13. Žaidimo pagrindinis prizas laimėtojams bus išsiųsti per kurjerį laimėtojo nurodytu adresu BITĖS lėšomis.
 14. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtojus, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: registracijos metu pateiktas vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Papildomai tvarkomi pagrindinių prizų bei aksesuarų laimėtojų asmens duomenys: asmens kodas, adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.
 15. Jūsų asmens duomenys, reikalingi prizo pristatymui Jūsų nurodytu adresu, bus perduoti trečiajai šaliai, teikiančiai siuntų pristatymo paslaugas.
 16. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite privatumo politikoje.
 17. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 18. BITĖ pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pasikeitimus paskelbdama savo interneto svetainėje bite.lt.
 19. Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.
 20. Žaidime negali dalyvauti UAB „Bitė Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai.
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: