„Microsoft 365" naudojimo sąlygos

 

Paslaugos naudojimo sąlygos:

  1. Užsisakę Paslaugą, turite ja ir BITĖS licenciaro „Microsoft“ programine įranga naudotis atsižvelgiant ne tik į BITĖS, bet ir į „Microsoft“ licencijavimo taisykles. Aktuali „Microsoft“ debesų technologijos sutarties redakciją rasite čia >>
  2. Paslauga ir (ar) Paslaugai teikti naudojama BITĖS licenciaro „Microsoft“ programinė įranga, gali būti naudojama tik tiesioginei Jūsų įmonės veiklai vykdyti ir negali būti perparduodama ar kitu būdu platinama tretiesiems asmenims. 
  3. Netikrinsime ir necenzūruosime informacijos, kurią Jūs turite ar renkate naudodamiesi Paslauga, todėl prašysime Jūsų prisiimti visą ir bet kokią atsakomybę už Jūsų ir Jūsų vartotojų veiksmus, naudojantis Paslauga ir su tuo susijusias trečiųjų asmenų pretenzijas. 
  4. Norime priminti, kad Jūs atsakote už savo elektroninių įrenginių apsaugą nuo trikdžių, šnipinėjimo programų arba virusų, kurių gali būti naudojant Paslaugą atsisiųstuose elementuose. Rekomenduojame elektroniniame įrenginyje įdiegti apsaugos nuo virusų programą ir nuolat ją naujinti. 
  5. Taip pat, mes negalime ir neturime būti atsakingi už Paslaugų sutrikimų laikotarpį, kurie įvyko dėl sąlygų, kurių BITĖ nekontroliuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, virusų ar tinklo atakos, kompiuterinių įsilaužėlių atvejų, tyčinių įrangos sugadinimo bei sunaikinimo atvejų, taip pat privalomų valstybės institucijų sprendimų, planinių techninės profilaktikos darbų metu įvykusių sutrikimų, dėl Jūsų ir/ arba Jūsų vartotojų įrangos ar veiksmų, trečiųjų šalių kaltės. 
  6. Jūs turėtumėte žinoti, jog pasibaigus Jūsų susitarimui dėl paslaugų su BITE (visai ar iš dalies) Jūsų duomenys bus neatstatomai panaikinami, todėl prašome iš anksto dar iki susitarimo pasibaigimo pasirūpinti jų išsaugojimu. BITĖ neįsipareigoja išsaugoti po susitarimo nutraukimo ar vartotojo panaikinimo jokių duomenų įskaitant, bet neapsiribojant, saugomais privataus ir viešo naudojimo duomenimis, atsarginiais duomenimis. 
  7. Siekiant užtikrinti Paslaugos pateikiamumą ir BITĖS įsipareigojimus prieš trečiąsias šalis, Jūsų informacija gali būti perduota trečiajai šaliai, susijusiai su „Microsoft“ programinės įrangos gamyba ar platinimu. 
  8. Naudodamiesi Paslauga ir „Microsoft“ programine įranga, Jūs mokėsite mėnesinį mokestį, kuris apskaičiuojamas kas mėnesį, mėnesių tikslumu, kas reiškia, kad Jums atsisakius Paslaugos pirmą einamojo mėnesio dieną, mokestis už Paslaugą skaičiuojamas už visą mėnesį. 
  9. Taip pat Paslaugai taikomos ir Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, kurias rasite čia >>
  10. Daugiau informacijos apie Paslaugos konfigūravimą rasite čia >>
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: