Išmaniojo pokalbių valdymo sąlygos

 

Techninės „Išmanusis pokalbių valdymas“ paslaugos teikimo ir naudojimo sąlygos

  • Paslauga veikia VoIP pagrindu. VoIP – tai balso skambučių perdavimas interneto tinklais.
  • Paslaugos pateikiamumas - 95%. Paslaugos pateikiamumas – tai laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, kada Jums užtikrinama galimybė naudotis paslauga. Techninės profilaktikos laikas, vertinant paslaugos pateikiamumą, nėra įskaičiuojamas į paslaugos neteikimo laikotarpį. BITĖ dės pastangas, kad „Išmanusis pokalbių valdymas“ paslaugos techninė priežiūra būtų atliekama mažiausios tinklo apkrovos valandomis ir paslaugos sutrikimai būtų šalinami per kuo trumpesnį laiką.
  • Paslaugos funkcionalumai veikia tik abonentui esant Lietuvos teritorijoje ir prisiregistravus prie Lietuvos teritorijoje esančių mobiliojo ryšio stočių. Abonentui prisijungus prie užsienio operatorių mobiliojo ryšio stočių („roaming“), skambučiai veiks tokiu pačiu principu, kaip ir be „Išmanusis pokalbių valdymas“ paslaugos.
  • BITĖ neatsako ir nesuteikia garantijos ar kito panašaus užtikrinimo, susijusio su trečiųjų asmenų įranga, ryšiu bei kitomis paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant elektroninio pašto paslaugomis) ir prieiga prie susietų bei kitų tinklalapių, ir BITĖ nėra atsakinga už pateiktų pretenzijų dėl problemų, susijusių su susietais ar kitais tinklalapiais, trečiųjų asmenų informacija arba trečiųjų asmenų programine įranga, ryšio ar kitomis paslaugomis, sprendimą.
  • BITĖ neatsako už Jūsų patirtą žalą/nuostolius, kurie atsiranda, kai paslaugai teikti naudojamos programinės įrangos analizės, konsultavimo, įdiegimo, konfigūravimo, testavimo, aptarnavimo, mokymų, priežiūros ir kitas paslaugas, reikalingas šios programinės įrangos veikimui, teikia ne BITĖ.
  • BITĖ neatsako už apsaugos priemonių, leidžiančių kontroliuoti priėjimą prie „Išmanusis pokalbių valdymas“ telefono, įrengimą ir „Išmanusis pokalbių valdymas“ telefone esančios asmeninės informacijos saugumą.
  • „Išmanusis pokalbių valdymas“ telefonas(-ai), „Išmanusis pokalbių valdymas“ paslauga ir (ar) „Išmanusis pokalbių valdymas“ paslaugai teikti naudojama programinė įranga bei SIM kortelės, gali būti naudojamos išimtinai Jūsų poreikiams ir negali būti perparduodamos ar kitu būdu platinamos tretiesiems asmenims.
  • Naudodamiesi paslauga „Išmanusis pokalbių valdymas“, tvarkydami Asmens duomenis, turite savo lėšomis užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų Asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką bei kuris yra tinkamas atsižvelgiant į techninių galimybių išsivystymo lygį; įgyvendinimo sąnaudas; duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus ir tvarkymu keliamą riziką fizinių asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisėms ir laisvėms. BITĖ neatsako už Jūsų patirtą žalą/nuostolius, kurie atsiranda dėl  netinkamo asmens duomenų tvarkymo naudojantis paslauga „Išmanusis pokalbių valdymas“.
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: