Privatumo ir slapukų politika

 

BITĖ itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie BITĖS nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės BITĖS interneto svetainėje, registruojatės BITĖS savitarnoje, kuri pasiekiama per interneto svetainę arba mobiliąją programėlę, ar užsisakote prekes ir (arba) paslaugas BITĖS elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas BITĖS atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per BITĖS tinklą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

„BITĖS“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad BITĖ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

– teikiant elektroninių ryšių paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
– teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
– vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
– vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
– gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
– užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
– kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant „BITĖS“ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

BITĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

– pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
– duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
– duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir BITĖS paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
– duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
– duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate BITĖS telefono numeriais ar atsiliepiate į BITĖS darbuotojų ar atstovų skambučius;
– vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja BITĖS vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės BITĖS salonuose.
– kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

BITĖ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su BITE sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. BITĖS teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai BITĖ siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo BITĖ gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). BITĖ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

BITĖ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga BITĖS teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, BITĖ tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tvarkant asmens duomenis BITĖ gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad BITĖ galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

BITĖ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam BITĖ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

– BITĖ tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka BITEI tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
– bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
– teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
– partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą BITĖ perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
– kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

BITĖS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

– administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus BITĖS serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
– naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
– registruojantis BITĖS savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
– įsigyjant prekių ar paslaugų BITĖS elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, įrenginys ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.

Surinktus duomenis apie BITĖS svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti BITĖJE nedirbantys asmenys. Be to, BITĖS portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

NAUJIENLAIŠKIAI

BITĖS svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius BITĖS pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą BITĖ naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, BITĖ gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti BITĖS pasiūlymus. Atsisakyti BITĖS naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė ar mobilioji programėlė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę ar programėlės atmintį, kai Jūs apsilankote svetainėje ar naudojatės mobiliąja programėle. Sekantį kartą apsilankius svetainėje ar mobiliojoje programėlėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė ar mobilioji programėlė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės ar mobiliosios programėlės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę ar mobiliąją programėlę, klientų aptarnavimą ir BITĖS teikiamas paslaugas.
BITĖJE slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę / mobiliąją programėlę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės / mobiliosios programėlės funkcionavimui.
Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir mobiliąsias programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje Jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi BITĖS svetaine patirtį.
Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja BITĖS svetainę ar mobiliąją programėlę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę / programėlę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką.Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate BITĖS svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse

 

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad BITĖS svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie BITĖS svetainės lankytojus turi BITĖS darbuotojai, dirbantys BITĖS rinkodaros ir IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti BITĖS partneriai, kurie teikia BITĖS interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_2016….

„BlueConic“ įrankis, kurį suteikia Olandijos bendrovė „BlueConic B.V.“ leidžia BITEI stebėti ir įvertinti vartotojų, apsilankiusių svetainėse www.bite.lt ir www.manobite.lt, patirtį bei pateikti konkrečiam vartotojui aktualų turinį.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę BITĖS interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

– patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
– blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
– blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
– blokuoti visų slapukų siuntimą;
– uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant BITĖS svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine BITĖS svetaine.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Duomenys apie naudojamus slapukus
 

PavadinimasAprašymasSukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

BITE

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo

DSID

„Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
2 mėn

_GAcookieID

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
10 mėn.

_lotr

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti  interneto svetainę.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
180 dienų

_utma

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai

_utmx

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.

_utmxx

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.

_utmz

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
iki naršyklės uždarymo

_ceg.s

Slapukas saugo informaciją apie vartotojo sesiją.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
3 mėn.

_ceg.u

Slapukas saugo informaciją apie konkretaus vartotojo veiksmus.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
3 mėn.

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai

_lo__rid

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį.

Įėjimo į puslapį metu/
30 min. (priklausomai nuo sesijos trukmės, gali ilgėti)

_lo_u

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
2 metai

_lo_v

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį.

Pirmą kartą atėjus į puslapį/
1 metai

id

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
iki 60 dienų

Lc_ctest

Slapukas tikrina, ar klientas neblokuoja slapukų.

Atidarant puslapį/
24 val.

Lc_pdate

Slapukas saugo laiką, kada paskutinį kartą rodytas iššokantis (angl. pop-up) langas, kviečiantis pokalbiui.

Iššokančio lango pasirodymo metu/
3 dienos

Product_quantity

Slapukas skirtas kiekiui prekių krepšelyje nustatyti.

Įsidedant prekę į krepšelį/
20 dienų

Subscribe-modal-displayed

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus  iššokančius (angl. pop-up) langus išsaugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu/
30 dienų

PrestaShop

Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo

_gat_*

Šie slapukai naudojami užklausų skaičiui riboti.

Įėjimo į puslapį metu/
10 min.

_dc_gtm_*

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti bei siekiant patobulinti puslapį.

Įėjimo į puslapį metu/
8 val.

BCSessionID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų „Blueconic“ identifikatorių (ID), pagal kurį renkami duomenys apie kliento patirtį svetainėje ir tobulinant informacijos pateikimą klientui.

1 metai

BCTempID

Laikinas stebėjimo slapukas iš „Blueconic“, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti iki kol sukuriamas „Blueconic“ identifikatorius. 10 minučių.

10 min.

AWSELB

Šie slapukai naudojami paspartinti svetainės duomenų užkrovimo paspartinimui svetainėje. 1 valanda.

1 val.


Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad BITĖ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš BITĖS interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

BITĖS darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir BITĖS svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

– kreiptis į BITĘ su prašymu suteikti informaciją apie BITĖS tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip BITĖ juos tvarko;
– kreiptis į BITĘ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– kreiptis į BITĘ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia BITĖ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 
– susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte BITEI, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad BITĖ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į BITĖS duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga@bite.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į BITĘ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

– raštu – el. paštu bendraukime@bite.lt;
– žodžiu – telefonu nr. 1501 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 699 23 230); 
– raštu – adresu Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius;
– atvykus į bet kurį BITĖS saloną.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

BITEI atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.bite.lt

Atnaujinta 2020-05-07


 

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: