Žaidimo taisyklės

Dalyvaudami žaidime sutinkate su šiomis taisyklėmis.

 • Žaidimo organizatorė: UAB „Bitė Lietuva“, Žemaitės g. 15, Vilnius (toliau – BITĖ).
 • Žaidimas vyksta nuo 2024 m. birželio 17 d. iki 2024 m. birželio 24 d. imtinai.
 • Žaidime dalyvauja visi privatūs asmenys, kurie žaidimo laikotarpiu užpildo jiems elektroniniu paštu pateiktą apklausą ir sutinka su dalyvavimu žaidime.
 • Prizinis fondas: Televizorius – Samsung 43‘‘ Crystal 4K Smart TV UE43CU7092UXXH. Prizinio fondo vertė: 399 Eur.
 • Laimėtojas bus renkamas burtų keliu 2024 m. birželio 25 d.
 • Su laimėtoju susisieksime asmeniškai telefonu ir/ar el. paštu.
 • Žaidimo prizas laimėtojui bus išsiųstas laimėtojo nurodytu adresu BITĖS lėšomis.
 • Prizas į pinigus, kitas paslaugas ar kitus daiktus nekeičiamas.
 • Perduodant ir priimant prizą, laimėtojas turės pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, kurį atsiųsime laimėtojui po to, kai gausime iš laimėtojo reikalingus papildomus asmens duomenis.
 • Per 7 darbo dienas nuo pasirašyto perdavimo-priėmimo akto gavimo, BITĖS komanda susisieks su laimėtoju nurodytu el. paštu ir / arba telefono numeriu dėl prizo perdavimo.
 • Jeigu per nurodytą laiką nepavyktų susisiekti su laimėtoju ar per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie laimėjimą ar prizo perdavimo-priėmimo akto išsiuntimo dienos, negautume reikalingų duomenų perdavimo-priėmimo akto surašymui, ar pasirašyto akto, laimėtojas netenka teisės į prizą.
 • Jei iki žaidimo pabaigos nepavyks susisiekti su laimėtoju, burtų keliu bus išrinktas kitas laimėtojas pagal žaidimo sąlygas.
 • Žaidimo metu laimėtas pagrindinis prizas yra apmokestinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka. Gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtu prizu, sumoka ir deklaruoja BITĖ.
 • Žaidimo metu nustatant, skelbiant bei apdovanojant laimėtoją, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Prizo perdavimo tikslu taip pat reikalingas laimėtojo asmens kodas ir adresas. Šių duomenų valdytojas yra BITĖ.
 • Žaidimo dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 • Jūsų asmens duomenys, reikalingi prizo pristatymui Jūsų nurodytu adresu, bus perduoti trečiajai šaliai, teikiančiai siuntų pristatymo paslaugas.
 • Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą galite rasti BITĖS privatumo politikoje čia.
 • Žaidime negali dalyvauti organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su žaidimo organizavimu, bei jų šeimų nariai. Nustačius šią aplinkybę, renkamas naujas prizo laimėtojas.
 • Organizatorius turi teisę keisti taisykles, apie pakeitimus paskelbiant savo interneto svetainėje.
 • Reikšmingo šių taisyklių pažeidimo arba nesilaikymo atveju, susiklosčius force majeure aplinkybėms ar dėl kitų pagrįstų priežasčių, BITĖ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti žaidimą.
 • Dalyvaudami žaidime patvirtinate, kad su taisyklėmis susipažinote ir sutinkate.

Galioja nuo 2024-06-17 
Gaukite pasiūlymą

Mane domina: