Žaidimo „Pasikeisk turimą balso paslaugų planą į 5G planą“ taisyklės

Esi BITĖS klientas? Gerai! Dar neturi BITĖS 5G pokalbių plano? Vadinasi, gali būti dar geriau!

   

Nuo 2023 m. rugpjūčio 22 d. iki 2023 m. spalio 9 d. (imtinai) pasikeitus savo turimą 5G nepalaikantį pokalbių planą į pasirinktą naują 5G pokalbių planą, užregistravus savo numerį šioje formoje bei patvirtinus žaidimo taisykles, jūs dalyvaujate konkurse. 

Ar svarbu kur keičiate planą? Visiškai ne – galite planą pasikeisti BITĖS salone, paskambinę mums, apsilankę savitarnoje ir supildę formą. Galioja viskas! Svarbu nepamiršti numerio, kuriam pakeistas planas, užregistruoti.

Ką galite laimėti?

 1. 1 iš 7 (septynių) telefonų „Samsung Galaxy Flip 5G  256 GB“ (prizo vertė - 1209 Eur / vnt.)

Kiek bus laimėtojų ir kaip juos rinksime?

 1. Per visą žaidimo laikotarpį atsitiktine tvarka išrinksime 7 laimėtojus. 
 2. Prizų laimėtojų atranka vyks su žaidimo organizatoriaus atstovų komisijos pagalba kas savaitę ir tik iš prieš tai buvusios savaitės, kiekvienos atskiros dienos, surinktų visų žaidimo dalyvių registracijų. Į ateinančios savaitės laimėtojo rinkimus šie registruoti dalyviai (registruoti numeriai) nepateks. 
 3. Laimėtojai bus  renkami kiekvieną trečiadienį, t. y. rugpjūčio 30 d., rugsėjo 6 d., rugsėjo 13d., rugsėjo 20 d., rugsėjo 24 d., spalio 5 d., spalio 1 d. 
 4. Į laimėtojų atranką pateks visi klientų numeriai, kuriems buvo padarytas plano keitimas iš 5G nepalaikančio pokalbių plano į 5G planą ir kurie bus užregistruoti šioje formoje . Numeriai, kuriems toks plano keitimas buvo padarytas iki konkurso pradžios datos (t.y. iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. ) į laimėtojų rinkimus nepateks.  
 5. Vienas telefono numeris žaidime gali būti naudojamas tik vieną kartą. 
 6. Laimėtojus informuosime telefonu per 5 darbo dienas po laimėtojo išrinkimo (penkis kartus skambindami laimėtojo žaidime užregistruotu BITĖS numeriu). 

Kas dar?

 1. Dalyvaudami žaidime patvirtinate, kad sutinkate, jog, laimėjus prizą, žaidimo organizatorius susisiektų su jumis žaidime užregistruotu BITĖS numeriu.  
 2. Perduodant ir priimant žaidimo prizą, laimėtojas turės pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, kurį atsiųsime informavimo apie prizo laimėjimą skambučio metu jūsų nurodytu el. paštu po to, kai gausime iš laimėtojo reikalingus papildomus asmens duomenis. 
 3. Per 10 darbo dienų nuo pasirašyto perdavimo-priėmimo akto gavimo, BITĖS komanda susisieks su laimėtoju nurodytu el. paštu ir / arba telefono numeriu dėl prizo išsiuntimo. 
 4. Jeigu per nurodytą laiką nepavyktų susisiekti su pagrindinio prizo ar aksesuaro laimėtoju ar per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie laimėjimą ar prizo perdavimo-priėmimo akto išsiuntimo dienos, negautume reikalingų duomenų perdavimo-priėmimo akto surašymui, ar pasirašyto akto, laimėtojas netenka teisės į prizą. Toks prizas lieka BITEI. 
 5. Žaidimo prizai laimėtojams bus išsiųsti per kurjerį laimėtojo nurodytu adresu BITĖS lėšomis. 
 6. Žaidimo prizai į jokius kitus prizus, paslaugas ar pinigus (atitinkamą piniginį ekvivalentą) nekeičiami. 
 7. Jei pažeisite šias taisykles, žaidimo organizatorius pasilieka teisę nušalinti tave nuo žaidimo ir / arba atsisakyti išduoti žaidimo prizą. 
 8. Žaidimo metu laimėtas pagrindinis prizas yra apmokestinamas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo tvarka. Gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtu prizu, sumoka ir deklaruoja UAB “Bitė Lietuva”. 
 9. Konkurse negali dalyvauti žaidimo organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso žaidimo organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai (partneriai), sutuoktinis (partneris), sutuoktinio (partnerio) tėvai). 
 10. Šios taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje www.bite.lt.  
 11. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas ir / ar nutraukti žaidimo vykdymą, nekompensuodamas jokių patirtų su dalyvavimu žaidime susijusių išlaidų. Apie tokį sprendimą žaidimo organizatorius paskelbia interneto svetainėje www.bite.lt.  
 12. Žaidimo metu nustatant bei pasiekiant laimėtojus, taip pat kitais su žaidimo organizavimu bei vykdymu susijusiais tikslais bus tvarkomi šie asmens duomenys: registracijos metu pateiktas telefono numeris. Papildomai tvarkomi prizų laimėtojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas. Šių duomenų valdytojas yra UAB “Bitė Lietuva”. 
 13. Jūsų asmens duomenys, reikalingi prizo pristatymui Jūsų nurodytu adresu, bus perduoti trečiajai šaliai, teikiančiai siuntų pristatymo paslaugas. 
 14. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą rasite privatumo politikoje. 
 15. Žaidimo dalyvių duomenys yra saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami. 
 16. Taisyklių paskelbimo data: 2023 08 22 

Žaidimo organizatorius: UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, reg. adresas: Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius.

Gaukite pasiūlymą

Mane domina: