Namų saugumas: dabar ir prieš šimtą metų

Vienai dienai įrengėme namų apsaugos priemonių ekspoziciją, kur, kartu su Vilniaus universitetu, pristatėme namų apsaugos priemones prieš šimtą metų ir dabar. Kviečiame pažiūrėti iš arčiau.