Žaidimo „BITĖS sąskaitas apmokėk su „MoQ“ ir laimėk 50 Eur“ taisyklės

 

1. Žaidimas

1.1. Žaidimo „BITĖS sąskaitas apmokėk su „MoQ“ ir laimėk 50 Eur“ (toliau – Žaidimas) organizatorius - UAB „Mobilieji mokėjimai“, įmonės kodas 304431143, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimo dalyviai –Organizatoriaus klientai, fiziniai asmenys, kurie savo išmaniajame telefone atsisiuntė „MoQ beta“ programėlę, su Organizatoriumi sudarė mokėjimo paslaugų teikimo sutartį ir Žaidimo organizavimo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d., už mobiliojo ryšio operatoriaus „Bitė Lietuva“ paslaugas atsiskaitė „Bitė Lietuva“ internetinėje savitarnoje.

1.3. Žaidimo trukmė – nuo 2018 12 01 – 2019 01 31 (imtinai).

1.4. Norintys dalyvauti Žaidime Žaidimo laikotarpiu turi:

1.4.1. atsisiųsti „MoQ beta“ programėlę, jei jos dar neturi ir su Organizatoriumi sudaryti mokėjimo paslaugų teikimo sutartį; 

1.4.2. apmokėti bet kokio dydžio sąskaitą mobiliojo ryšio operatoriaus „Bitė Lietuva“ internetinėje savitarnoje.

1.5. Žaidimo dalyviais negali būti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai, agentūrų UAB „Publicum Financial Communications“ ir UAB „Turinio rinkodara“ darbuotojai ir jų šeimos nariai. Nustačius šį pažeidimą, asmuo netenka prizo.

1.6. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas.

1.7. Žaidimo Taisyklės ir visa Žaidimui aktuali informacija skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt. 

1.8. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo Taisyklių sąlygas apie tai, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, informavęs interneto tinklapyje www.moq.lt 1.9. Organizatorius be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties turi teisę Žaidimo vykdymo tikslais viešai skelbti laimėtoją (vardą ir pavardę).


2. Žaidimo prizai 

2.1. Prizo steigėjas UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143).

2.2. Žaidimo prizai - 50 (penkiasdešimt) piniginių prizų po 50 Eur, kurie bus pervedami į Žaidimo laimėtojo vardu pas Žaidimo Organizatorių atidarytą el. pinigų sąskaitą.2.3. Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją sumoka ir deklaruoja Žaidimo Organizatorius. Laimėtojui pageidaujant, prizo steigėjas išduoda dokumentą, kuriame nurodoma įteikto prizo vertė bei deklaruoto ir sumokėto gyventojų pajamų mokesčio suma.


3. Laimėtojų nustatymas ir Žaidimo prizų atsiėmimas 

3.1. Iš viso bus renkami 50 laimėtojų (50 „Bitė Lietuva“ klientų), kurie bus nustatomi atsitiktinės atrankos būdu panaudojus automatinę atrankos sistemą. 

3.2. Žaidimo laimėtojai bus išrinkti laikotarpiu nuo 2019-01-31 iki 2019-02-15.

3.3. Vienas fizinis asmuo gali laimėti 1 (vienas) prizą.

3.4. Laimėtojai bus informuoti iki 2019-02-28 SMS žinute, kuri bus siunčiama laimėtojo telefono numeriu. Laimėtojas, norėdamas priimti prizą, turės atsakyti į SMS žinutę taip patvirtindamas savo sutikimą su Žaidimo Taisyklėmis. Jei atsakymas nebus gautas per 2 dienas, bus renkamas kitas laimėtojas. Laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti „MoQ“ „Facebook“ paskyroje ir svetainėje www.moq.lt. 

3.5. Jei laimėtojas su Žaidimo Taisyklėmis nesutinka (pvz., nesutinka Žaidimo vykdymo tikslais leisti viešai skelbti vardą ir pavardę), jis informuojamas, kad jis negali būti išrinktas laimėtoju ir renkamas kitas laimėtojas. Naujas laimėtojas renkamas ir tuo atveju, jei asmuo atsisako dalyvauti Žaidime bei priimti prizą. 

3.6. Organizatorius pasilieka teisę nušalinti Žaidimo laimėtojus nuo Žaidimo ir atsisakyti išduoti Žaidimo prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su Žaidimo laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.

3.7. Prizo laimėtojas, sutinkantis dalyvauti Žaidime bei priimti prizą, patvirtina, jog sutinka, kad vardas, pavardė būtų viešai skelbiami „MoQ“ „Facebook“ paskyroje ir interneto svetainėje www.moq.lt ir dėl to jis neturės jokių pretenzijų Organizatoriaus atžvilgiu nei Žaidimo metu, nei po jo pabaigos.


4. Asmens duomenų apsauga


4.1. Žaidimo Dalyvių ir laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

4.2. Organizatorius siekiant organizuoti Žaidimą ir išrinkti bei informuoti Žaidimo laimėtojus tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenis: 

4.2.1. Žaidimo dalyvių: operacijos, atliktos apmokant „Bitė Lietuva internetinėje savitarnoje, numeris;

4.2.2. Žaidimo laimėtojų: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, pas Organizatorių atidarytos sąskaitos numeris bei kita informacija susijusi su laimėjimu (tokia kaip laimėjimo dydis ir pan.).

4.3. Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi teisėto Organizatoriaus intereso pagrindu – administruoti ir organizuoti Žaidimą (operacijos, atliktos apmokant sąskaitą „Bitė Lietuva“ internetinėje savitarnoje, numeris ), Žaidimo laimėtojų duomenys tvarkomi jų sutikimo (Žaidimo laimėtojo viešai skelbiamų asmens duomenų atžvilgiu) ir teisės pareigos (duomenų laimėjimo perdavimui atžvilgiu) pagrindais.

4.4. Nelaimėjusių Žaidimo dalyvių asmens duomenys bus negrįžtamai sunaikinami.

4.5. Prizo laimėtojai, sutinkantys dalyvauti Žaidime bei priimti prizą, patvirtina, jog sutinka, kad Organizatorius tvarkys laimėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę) Žaidimo vykdymo tikslu Prizo laimėtojai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų viešinimu šiose Taisyklėse numatyta tvarka, tačiau Prizo laimėtojams nesutikus su jų asmens duomenų tvarkymu, šiose Taisyklėse numatyta tvarka, jie yra diskvalifikuojami ir nebedalyvauja Žaidime. Prizo laimėtojų duomenys, kurie būtini laimėjimo perdavimui (tokie kaip kontaktinė informacija) yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

4.6. Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir/arba Organizatoriaus teisėto intereso pagrindu. Jums nesutinkant Organizatoriaus teisėto intereso pagrindu ir/arba Jūsų sutikimo pagrindu vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, šiose Taisyklėse nurodytu tikslu, Jūs negalėsite dalyvauti Žaidime ir laimėti prizo. Teisė nesutikti galite įgyvendinti iš Jūsų „MoQ“ paskyroje užregistruoto elektroninio pašto adreso į elektroninio pašto adresą info@moq.lt išsiųsdami elektroninį laišką su tekstu „Nedalyvauju savitarnos žaidime“.

4.7. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą naudojantis MoQ svetaine, skaitykite čia.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.
Gaukite BITĖS pasiūlymą

Gaukite BITĖS pasiūlymą

+370
Užpildydamas formą sutinku, kad BITĖ susisiektų su manimi dėl šio pasiūlymo ar pateiktų kitus savo prekių ar paslaugų pasiūlymus.
Serverio klaida, pabandykite dar kartą vėliau.

Ačiū

Jūsų duomenys sėkmingai priimti.
Susisieksime su jumis netrukus.