Paslaugų teikimo taisyklės

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

Tai paslaugų teikimo sąlygos, kurias taikome visiems mūsų klientams - paslaugų teikimo pradžia, atsiskaitymo tvarka, paslaugų sustabdymas ar nutraukimas ir pan.

Specialiosios paslaugų teikimo sąlygos

Specialiose sąlygose yra aprašomi Jūsų individualūs pasirinkimai – pageidaujamos paslaugos, mokėjimo planai, pasirinkta įranga ir kt.

Bendrųjų ir specialiųjų paslaugų teikimo sąlygų pavyzdys

„Bitė“ teikia Jums elektroninių ryšių (balso telefonijos, trumpųjų žinučių siuntimo (SMS), MMS, duomenų perdavimo ir kitas) paslaugas „Bitės“ tinkle, kad Jūs galėtumėte bendrauti Lietuvoje ir užsienyje. Jūsų konkrečiai pasirinktos paslaugos, mokėjimo planai ar paslaugų įkainiai bus nurodyti Specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose.

Susitarus dėl Specialiųjų sąlygų, Jums bus suteiktas naujas telefono numeris ir SIM kortelė. Jūs taip pat galite perkelti ir savo turimą telefono numerį iš kito Paslaugų teikėjo tinklo. Paslaugomis galėsite pradėti naudotis aktyvavus SIM kortelę arba perkėlus Jums priklausantį telefono numerį į „Bitės“ tinklą. Įsipareigojame aktyvuoti SIM kortelę ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo susitarimo dėl Specialiųjų sąlygų dienos.

Papildomos paslaugos Jums bus pradėtos teikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamos paslaugos užsakymo dienos.

Įsipareigojame teikti kokybiškas paslaugas visą parą visoje „Bitės“ ryšio tinklo veikimo teritorijoje. Apie paslaugų teikimo sutrikimus galite mums pranešti paskambinę trumpuoju telefono numeriu 119. Paslaugų teikimo sutrikimai šalinami nedelsiant, bet kokiu atveju ne ilgiau nei per 1 (vieną) dieną.

Įsipareigojame suteikti garantiją įrangai, kurią Jūs įsigijote iš „Bitės“. Garantinio aptarnavimo paslaugoms teikti „Bitė“ gali pasirinkti trečiąjį asmenį.

Įsipareigojame atlyginti Jūsų tiesioginius nuostolius (išlaidas), kuriuos patyrėte dėl negautų ar nekokybiškų paslaugų kai dėl „Bitės“ (ne dėl savo) kaltės negalėjote naudotis paslaugomis. Nuostoliai atlyginami suteikiant nemokamų paslaugų už sumą, lygią nuostolių dydžiui. Negautos pajamos ir kiti netiesioginiai nuostoliai nebus atlyginami.

Įsipareigojame užtikrinti ryšio slaptumą bei Jūsų duomenų apsaugą.

Pateikti apie save tikslius ir teisingus duomenis, reikalingus paslaugų teikimui administruoti.

Nedelsiant pranešti mums, jei prarastumėte SIM kortelę ar įrangą. Tai padaryti galite paskambinę mūsų Klientų aptarnavimo telefono numeriu 1501. Šį pranešimą per 3 (tris) dienas prašysime patvirtinti raštu. Gavusi pranešimą apie SIM kortelės ar įrangos praradimą, „Bitė“ sustabdo paslaugų teikimą, tuo apsaugodama Jus nuo neplanuotų išlaidų ar kitų nemalonumų.

Jei įrenginius (telefono aparatą, modemą ir kt.) įsigyjate ne pas mus, norėtume pasiūlyti įsigyti juos iš įgaliotų tokių įrenginių gamintojų atstovų, priešingu atveju įrenginiai gali būti sugadinti, nekokybiški ir sukels Jums nepatogumų, taip pat gali būti pakeisti įrenginių identifikacijos kodai, ir tokiu atveju mes Jums paslaugų suteikti negalėsime.

Naudotis mūsų paslaugomis savo asmeniniais tikslais ar tiesioginei įmonės veiklai vykdyti ir nenaudoti Jums suteikto numerio, įrangos ar paslaugų telekomunikacinei veiklai vykdyti komerciniais tikslais. Tokia Jūsų veikla gali pažeisti kitų mūsų klientų teisę žinoti skambinančiojo numerį ar kitaip riboti jų galimybę naudotis „Bitės“ paslaugomis, todėl tokiais atvejais galime apriboti Jums paslaugų teikimą ir paprašyti atlyginti mūsų tiesioginius nuostolius.

Laiku mokėti už paslaugas.

Visą informaciją apie paslaugų kainas bei užmokesčius galite sužinoti apsilankę „Bitės“ salonuose, www.bite.lt arba paskambinę Klientų aptarnavimo telefonu 1501.

Jūs galite pasirinkti labiausiai Jums tinkantį Mokėjimo planą. Jums teikiamos paslaugos bus apmokestintos pagal Jūsų pasirinktame Mokėjimo plane numatytas paslaugų kainas bei užmokesčius. Jums taikomo Mokėjimo plano aprašymas yra sudėtinė Specialiųjų sąlygų dalis. Jums teikiamos papildomos paslaugos, nenurodytos Mokėjimo plane, apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias kainas.

Jūs galite pasinaudoti mūsų siūlomomis akcijomis. Atkreipiame dėmesį, jog akcijos galioja ribotą laiką. Akcijai pasibaigus, Jums bus taikomos standartinės Jūsų pasirinktame mokėjimo plane numatytos paslaugų kainos ir mokesčiai.

Už mėnesio mokestį suteikiamos minutės, SMS ar MB yra skirti vienam mėnesiui. Todėl kiekvieną mėnesį skaičiuosime juos iš naujo.

Užsisakius papildomą paslaugą „Šeima“, „Draugai“, „Nemokami pokalbiai BITĖS tinkle“ arba „Verslo kolegos“, jų suteikiami neriboti pokalbiai neįtraukiami į mokėjimo planui suteikiamas minutes.

Suteikiamos minutės negalioja skambinant į trumpuosius numerius. Skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais yra apmokestinami papildomai. Pasidomėkite jų tarifais iš anksto.

Jei nuspręsite pakeisti mokėjimo planą ar SMS/interneto paketą į mažesnį, pakeitimai įsigalios nuo kito mėnesio pirmos dienos, todėl iki paskutinės einamojo mėnesio dienos galėsite išnaudoti turėtas minutes, SMS ar MB. Jei keisite mokėjimo planą ar SMS/interneto paketą į didesnį, pakeitimas įsigalios iš karto - einamąjį mėnesį gausite visą senųjų paslaugų kiekį, o papildomas minučių, SMS ar MB kiekis bus paskaičiuotas proporcingai laikotarpiui iki einamojo mėnesio pabaigos.

Jei nuspręsite atsisakyti mūsų paslaugų, geriau tai padarykite mėnesio pabaigoje, kad galėtumėte išnaudoti visas Jūsų užsakytas paslaugas. Prisiminkite, kad mokėjimo plano ir papildomai užsakytų paslaugų mokesčius paskutinėje sąskaitoje turime paskaičiuoti už visą mėnesį.

„Bitė“ teikia Jums atidėto mokėjimo paslaugas. Tai reiškia, jog Jūs galite naudotis paslaugomis visą mėnesį ir už jas atsiskaityti praėjus dar mėnesiui. Jums pageidaujant, galite sumokėti už paslaugas avansu.

Sąskaitą už „Bitės“ suteiktas paslaugas, taip pat už trečiųjų asmenų Jums suteiktas Jūsų užsakytas paslaugas ir prekes pateiksime kartą per mėnesį; ataskaitinis laikotarpis apima laiką nuo mėnesio pirmos iki paskutinės dienos. Užmokestis už naudojimąsi paslaugomis užsienyje (tarptinklinio ryšio paslauga) gali būti įtrauktas į kito, nei suteiktos tarptinklinio ryšio paslaugos, mėnesio sąskaitą.

Sąskaitą išsiųsime Jums per 10 (dešimt) dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sąskaitą turite apmokėti per vieną mėnesį nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jums nesumokėjus laiku, „Bitė“ gali paprašyti sumokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

Jūs galite pasirinkti, ar sąskaitą gauti elektroniniu paštu, ar savitarnos svetainėje adresu mano.bite.lt. Sąskaita pateikiama nemokamai. O Jums pageidaujant kitokio sąskaitos pristatymo būdo (paštu, kurjeriu ir pan.), mes tai padarysime už atskirą užmokestį, kurį galite rasti tinklalapyje www.bite.lt.

Jei Jūs dėl kokių nors priežasčių negausite sąskaitos laiku, prašome paskambinti mums telefonu 1500 ir mes suteiksime Jums informaciją apie mokėtiną sumą.

Apmokėti sąskaitą galite mokėjimo pavedimu arba grynais Jūsų pasirinktame banke, tiesioginio debeto būdu, internetu ir kitais būdais, apie kuriuos galite sužinoti adresu www.bite.lt.

Jums pageidaujant, pateiksime detalią sąskaitą, papildomas sąskaitos detales ir kitus Jus dominančius duomenis apie paslaugas. Užmokestis už šią duomenų pateikimo paslaugą grindžiamas sąnaudomis ir skelbiamas adresu www.bite.lt.

Jeigu turite keletą įsiskolinimų „Bitei“ ir mokėdami nenurodėte, kurį įsiskolinimą norite padengti, iš Jūsų gautą įmoką „Bitė“ paskirstys savo nuožiūra.

Jei turite klausimų, kviečiame Jus užeiti į bet kurį „Bitės“ saloną. Čia Jūs rasite detalią informacija apie mūsų teikiamas paslaugas, jų įkainius, tinklo veikimo teritoriją, telefono numerio keitimo sąlygas ir kt. Salonų adresus rasite mūsų svetainėje internete www.bite.lt. Jūs taip pat galite parašyti mums elektroniniu paštu administracija@bite.lt arba paskambinti Klientų aptarnavimo telefonu 1501.

Mes atsakysime Jums kaip įmanoma greičiau, nežiūrint to, jog teisės aktai numato galimybę atsakyti per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Tikimės, jog ginčų dėl mūsų teikiamų paslaugų/parduodamos įrangos nekils, tačiau jei taip atsitiktų, visada siūlysime ginčą spręsti taikiai. Jei mūsų siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas Jums nebus priimtinas, dėl mūsų teikiamų paslaugų Jūs galite kreipti į Ryšių reguliavimo tarnybą(Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt), o dėl parduotos įrangos kokybės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt). Jūs taip pat galite kreiptis tiesiogiai į teismą.

Jūs galite prašyti laikinai sustabdyti paslaugų teikimą. Kreipkitės į „Bitę“ ir mes susitarsime dėl konkrečių paslaugų sustabdymo sąlygų. Jūs turėtumėte žinoti, kad tuo atveju, jei buvome sutarę dėl minimalaus naudojimosi mūsų paslaugomis termino, laikas, kai paslaugų teikimas bus sustabdytas, į šį laikotarpį neįskaičiuojamas.

„Bitė“ gali be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Jums galimybę skambinti (siųsti trumpąsias žinutes, naudotis internetu), kai:

  • Jūs esate skolingas „Bitei“;
  • gautas pranešimas apie SIM kortelės ir/ arba įrenginio praradimą;
  • pažeidžiate sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisykles;
  • paslaugomis naudojatės tokiu būdu, kuris kelia grėsmę „Bitės“ tinklui, pažeidžia kitų mūsų klientų teisę žinoti skambinančiojo numerį ar kitaip riboja mūsų klientų galimybę naudotis „Bitės“ paslaugomis;
  • suteiktų paslaugų vertė viršija Jūsų avansu įmokėtą sumą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog kredito limitas – suma, kurią pasiekus paslaugų teikimas yra ribojamas, Bitės iniciatyva nėra nustatoma, tačiau pasiliekame sau teisę laikinai apriboti paslaugų Jums teikimą, jei pastebėtume neįprastą ar labai intensyvų Jūsų naudojimąsi paslaugomis, o su Jumis nepavyktų susisiekti. Tuo siekiame apsaugoti Jus nuo situacijos, kai praradus telefoną, sukčiavimo atvejais ir panašiose situacijose mokėtina suma tampa netikėtai didelė.

Apribojus paslaugų teikimą, Jūs galėsite skambinti nemokamu Klientų aptarnavimo telefonu 1501, pagalbos tarnybų numeriais ir priimti nemokamus skambučius. Išnykus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, paslaugų teikimas atnaujinamas ne vėliau per 1 (vieną) darbo dieną, nuo informacijos apie tokių aplinkybių išnykimą gavimo dienos. Atnaujindama sustabdytų paslaugų teikimą, „Bitė” gali paprašyti Jūsų sumokėti pakartotinio įjungimo mokestį.

Paslaugos Jums teikiamos Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose numatyta tvarka, o taip pat vadovaujantis Specialiosiomis sąlygomis, kuriose nurodomos Jūsų pasirinktos paslaugos, mokėjimo planai ir kitos individualiai su Jumis sutartos sąlygos.

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems mūsų klientams. Jos yra sąlygotos mūsų naudojamų ilgalaikių technologinių sprendimų bei procesų, todėl bus keičiamos labai retai, išskyrus atvejus, kai norėsime pagerinti Jums teikiamų paslaugų sąlygas arba situacija rinkoje keistųsi iš esmės. Aktualią Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų redakciją visada rasite čia arba atvykę į bet kurį mūsų saloną. Esant prieštaravimams tarp Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų ir mūsų individualiai aptartų sąlygų, galios mūsų individualiai aptartos Specialiosios sąlygos.

Jūs galite bet kada atsisakyti mūsų paslaugų. Norime žinoti, kodėl nusprendėte tai padaryti ir tikimės, jog suteiksite progą mums pasitaisyti, todėl apie savo ketinimus prašytume pranešti mums iš anksto

Tuo atveju, jei kartu su mūsų paslaugomis išsimokėtinai buvote įsigiję telefono aparatą, modemą ar kitą įrangą, Jums atsisakius mūsų paslaugų, prašysime Jūsų sumokėti visus likusius mokėjimus iš karto ir galutinai atsiskaityti už šią įrangą. Už įrangą mokėtinas sumas pateiksime paskutinėje sąskaitoje.

Bitė gali nutraukti paslaugų Jums teikimą ir/ar apriboti galimybę naudotis telefono aparatu, bet darysime tai tik išimtiniais atvejais - Jums nesusimokėjus už paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. Bet kokiu atveju įspėsime Jus apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

Paslaugų teikimo sąlygos paprastai keičiamos šalių susitarimu, išskyrus atvejus, nurodytus žemiau:

  • „Bitė“ gali keisti paslaugų teikimo sąlygas, paslaugas, funkcijas ir pajėgumus, taip pat paslaugų kainas ir užmokesčius bei mokėjimo tvarką, pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams.
  • Jeigu Lietuvos Respublikos atsakingos institucijos priims sprendimus, kuriais bus pakeisti Specialiųjų sąlygų pasirašymo dieną taikomi nacionaliniai ar tarptautiniai mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su „Bitės“ ūkine komercine veikla ar teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių apmokestinimu, „Bitė“ turi teisę atitinkamai pakeisti pagal Specialiąsias sąlygas teikiamų paslaugų kainą, tačiau ne daugiau, nei ją paveikė pasikeitusios aplinkybės. Tokiu atveju kainų pasikeitimas nebus laikomas paslaugų teikimo sąlygų ar kainų pakeitimu.

Apie sąlygų pasikeitimą būtinai informuosime Jus prieš 30 (trisdešimt) dienų.

Jūsų duomenys bei su Jumis susiję srauto duomenys naudojami paslaugų bei atsiskaitymų už suteiktas paslaugas apskaitos, asmens mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo tikslais, o taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais. Kitais tikslais naudosime Jūsų duomenis tik tokiu atveju, jei tokia pareiga yra numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba gavę Jūsų sutikimą. Bitė tvarko tokius su Jumis susijusius srauto duomenis: telekomunikacijų įvykio data ir laikas, kliento telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis (SMS, MMS), skambučio trukmė, vietovės žyma (celė), tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), duomenų perdavimo sesijos kreipties taškas, IP adresai, duomenų kiekis, telekomunikacijų įvykio žymos, taip pat kitus duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Srauto duomenys tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimams išieškoti, taip pat kitais minėtame įstatyme numatytais atvejais.

Mūsų klientai pirmieji sužino geriausias Bitės naujienas. Pažadame informuoti Jus kiekvieną kartą, kai turėsime Jums naudingų pasiūlymų, jei pageidausite juos gauti. Atsiklausime Jūsų nuomonės ir Jūsų sutikimą/nesutikimą aiškiai nurodysime Specialiosiose sąlygose. Savo pasirinkimą galėsite bet kada pakeisti paskambinę mums Klientų aptarnavimo telefonu 1501 ar atėję į mūsų saloną.

Kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, pasiliekame teisę teikti Jūsų duomenis bei su Jumis susijusius srauto duomenis tretiesiems asmenims.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Jūs bet kada galite susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Turėtumėte žinoti, jog siekdami kontroliuoti klientų aptarnavimo kokybę, galime įrašyti Jūsų pokalbius su „Bitės“ Klientų aptarnavimo konsultantu.

Jūs turite teisę nuspręsti, ar Jūsų duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, telefono numeris ir adresas) bus įtraukti į viešai prieinamus telefonų sąrašus. Jums pateikus atitinkamą prašymą, „Bitė“ sudarys sąlygas įtraukti Jūsų duomenis į viešai prieinamus telefonų sąrašus.

Jei pasirinkote „Bitę“ savo mobilaus ryšio paslaugų teikėju, mūsų bendradarbiavimą užtvirtinsime pasirašydami specialiąsias paslaugų teikimo sąlygas. Tai galima padaryti Jums atvykus į vieną iš mūsų salonų. Čia mūsų konsultantai Jums padės galutinai apsispręsti dėl mokėjimo plano, pasiūlys papildomų paslaugų, patars dėl Jums patogaus sąskaitos gavimo bei apmokėjimo būdo.

Ar pateikta informacija Jums padėjo išspręsti problemą?
Taip, ačiū !
Deja, ne.

Pasidalinkite nuomone, kokios informacijos jums nepavyko rasti.

Siųsti
Ačiū už Jūsų nuomonę. Džiaugiamės, kad buvome naudingi.
Ačiū už Jūsų nuomonę.
Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.
Gaukite BITĖS pasiūlymą

Gaukite BITĖS pasiūlymą

+370
Užpildydamas formą sutinku, kad BITĖ susisiektų su manimi dėl šio pasiūlymo ar pateiktų kitus savo prekių ar paslaugų pasiūlymus.
Serverio klaida, pabandykite dar kartą vėliau.

Ačiū

Jūsų duomenys sėkmingai priimti.
Susisieksime su jumis netrukus.